შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-562-8 - 1949 წელი


„ყოველ თხუთმეტ მაისს“ (ლექსი). ძღვნად თბილისის რკინისგზის ქალთა საშუალო სკოლის (№2) მოსწავლეებს. 15/V-49.