შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-472-13 - 1949 წელი


ნუნუსთვის. გაბაშვილთან მისვლა მოსკოვის ქ.

გოგის
[ხომალდზე, გინდ წელს მოიბი თოკი]
ხმელეთით გინდ ყელს ჩაიბი თოკი -
არ ჩამოგყვება [მიწაზე] ხომალდზე ზოგი,
მე და შენ კი ზღვის არ გვეშინია,
რას იტყვი ამის შესახებ, გოგი?
გ. ტაბიძე
1949, აგვისტო

*
[ნაპირზე გინდა] გინდ უმსხვილესი ჩააბა თოკი,
არ ჩამოგყვება [ხომალდზე] მშიშარა ზოგი,
ისე აშინებს…...

*
გალაკტიონ ტაბიძეს დიდი სიახლე შემოაქვს ჩვენს ლიტერატურაში.
აკაკი