შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-473-6 - 1948 წელი


1. პირველი წიგნი. ორახელაშვილის წერილი შემოკლებით. 2. შემდეგ კ. კეკელიძე. 3. ბ. ჟღენტი. [4. შ. რადიანი].
1917-1947 წლის მუშაობის მიმოხილვა.

6 ფურცელი -  30 коп. 3.60 -  6 листов. 100 ти. 360 р.