შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-26 - 1947 წელი


     ოდეკოლონი. [ინგლისური ქინძისთავი. პალტო].
     Бухгалтерия Госиздата Грузии - პინა, ან პასუხისმგებელი ბუჰ­ღალ­ტე­რი­იდან (აუხსნი, რომ ვიღაცა შემხვდა და...).
     1. გამოგზავნონ წიგნი საჩქაროდ, მეორე საავადმყოფოში, კამოს ქ. №103.

                                                                                           *
     როდესაც ოიდიპოსის წარმოშობის [საკითხი] საიდუმლო მჟღავნდება, რო­მელ­­საც საფუძვლად ღრმა ტრაგედია უდევს, დრამის მოქმედი პირი, ამბობს:
     არცა ისტროსის, არცა ფაზისის
     მრისხანე ტალღებს არ შეუძლია,
     აღხოცოს ყველა ის ბოროტება,
     ნებაყოფლობით [დაბადებული] დამართებული,
     რაც სასახლეში დაბუდებულა
     და რაც თავს იჩენს ადრე და მალე.
                                                                                                                                                                                     სოფოკლე
                                                                                                                                                                   („ოიდიპოსის მეფე“)