შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-634-20 - 1947 წელი


6 მარცვალი.
გადაბიბინება - გადაეფინება. გამშვენიერება. გამოზაფხულება.
გადაიბიბინება ზედა-ზედა.
გადაიფინება დედამიწაზედა,
კავკასიონზედა, სიო-სიოზედა.

ბუბა.

თოვლი 2 აგვისტოს.
გადა-ბუბა-ბიბინება. გადა-ბუბა-იფინება. სიო-ბუბა-სიოზედა. კავკა-ბუ­ბა-სიონზედა. [თოვლი] თოვდა-ბუბა-ზედიზედა. დედა-ბუბა-მიწაზედა. მკა­თა-ბუბა...

სინდის-გარეცხილი. დგეხარ მოვერცხლილი.