შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-620-10 - 1947 წელი


გაბო.
1. ხეივანში (მუშაობის დროს). 2. ხეივანში (სამუშაო მაგიდა). 3. ვილლის წინ. 4. მე და ჩემი კნეინა. 5. მდინარის პირას. 6. ცელით.
7 საათზე.
1947-VIII-18