შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-15 - 1947 წელი


19 მაისი. 1947 წ.
სახელგამიდან:
1. წიგნი მზადაა თუ არა.
2. აწერია თუ არა ფასი? რა ღირს?
3. როდის იქნება (ერთი წიგნის წამოღება).

ლიტოგრაფია:
1. მზადაა თუ არა სურათები?
2. 10 ცალი საჩვენებლად.
3. რა სახით ვრცელდება. ვის ურიგდება? წიგნის მაღაზიებში იქნება თუ არა? იქნება თუ არა „სოიუზპეჩატის“ კიოსკებში?

სახლში:
1. ყველა გაზეთები.
2. ჩემი წიგნები: ა. „ეპოქა“, ბ. „რევ. საქართველო“, გ. „პაციფიზმი“, დ. „ოქრო ლაჟვ.“ ე. „აკაკი წერეთელი“ (სულ 5 წიგნი). ტომის ნაპ. ნაწერი.
3. ხელნაწერი პოემები: ა. მოგონებები იმ დღეების, ბ. ჟუგა და ასინდა, გ. სამი პალმა, დ. ციხის საიდუმლო.
ჩემთვის: 1. ქაღალდები, რვეულები, ქინძისთავები, სასხლავი, ბარი, ნაჯახი, ლურსმნები, კნოპკები.

მე-IV ტომის ხელნაწერები, ქინძისთავები, პაპკები, ქაღალდები, რვეულები.
დავალება კოჯორიდან. 1947-20-V. ნინო.