შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-580-5 - 1947 წელი


ქუთაისში გამოქვეყნებული გაზეთების სია:

1. მერცხალი - 1913 წლ.; 2. ხალხისმეგობარი - 1917‚ 1918‚ 1919‚ 1920 წლ.;N3. სოციალ-დემოკრატი - 1917‚ 1918‚ 1919 1920 წლ.; 4. სამშობლო - 1915‚ 1916‚ 1917 წლ.; 5. აზრი - 1914 წ.; 6. კოლხიდა - 1911‚ 1912 წლ.; 7. შრომა - 1914‚ 1915‚ 1917 წლ.; 8. ჩვენიქვეყანა - 1917‚ 1918‚ 1919 წლ.; 9. ვარსკვლავი - 1909 წლ.; 10. იმერეთი - 1912‚ 1914 წლ.; 11. მეგობარი - 1906, 1915, 1916 წლ.; 12. ჩვენიმეგობარი - 1916‚ 1917 წლ.; 13. ახალიივერია - 1914 წლ.; 14. ჩვენიაზრი - 1914 წლ.; 15. ახალიაზრი - 1914‚ 1915 წლ.; 16. თანამედროვექვეყანა - 1913 წლ.; 17. ჩვენიერი - 1914 წლ.; 18. ერი - 1914 წლ.; 19. სიტვა - 1913; 20. განთიადი - 1906‚ 1913 წლ.; 21. დილა - 1913 წლ.; 22. სიმართლისხმა - 1914‚ 1914 წლ.; 23. სიმართლე - 1906 წლ.; 24. რევოლუციურინობათი - 1918 წლ.; 25. ხმაქართველიქალისა - 1917 წლ.; 26. ფონი - 1909‚ 1910 წლ.; 27. მუშადაგლეხი - 1922‚ 1923‚ 1924 წლ.; 28. მუშადაკოლმეურნე - 1932‚ 1933‚ 1934 წლ.; 29. სტალინელი - 1935‚ 1936‚ 1937‚ 1938 წლ.; 30. ინდუსტრიულიქუთაისი - 1938–1947 წლ.

ქუთაისის ბიბლიოთეკის გამგემ გვითხრა‚ რომ ვასო გორგაძემ‚ მისი აქ ბიბლიოთეკის გამგედ ყოფნის დროს‚ მთლად დააცალიერა ბიბლიოთეკა. სულ ფუთობით ჰყიდიდა ჟურნალებს და გაზეთებს, ძველი „ხლამია“, რაში დაგვჭირდებაო. ეს იყო რევკომის დაფუძნების პირველ ხანებშიო.

გ. ტ.