შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-478-6 - 1947 წელი


შესასრულებელია ნინას... გ. ტ.

1947. 1 მარტი.
ორნამენტი ქართული:
1. ქუთაისი (ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები).
2. ქართული ორნამენტი.
3. აჭარის წიგნში ლექსები.
4. სიძველეთა დაცვა (სვანეთი).
5. ქართული ფრესკები (დაუბეჭდავი).
6. ამოდის მთვარე და სამაიით... („არტ. ყვ.“).
7. მცხეთა (დაუბეჭდავია).
8. მშობლიურო ჩემო მიწავ.
9. „რამდენიმე ლექსი მნათობში“.
10. ძველი წისქვილი („არტ. ყვ.“).
11. „მთის გაგიჟებულ რუებს“ („არტ. ყვ.“).
12. ლექსები „ზარნიშიან წიგნში“.
მათემატიკა:
1. პოეზიის ინტეგრალები.
1947, III

მცხეთიდან - ტ. I. გვ. 109.