შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-196 - 1947 წელი


48-27. I.
89 к. გალაკტიონი.
Гончарова 20. Елена Ивановна. Ворошилова. 6.

როდიონ ქორქია, სავლე აბულაძე, შერმანი, ცაიშვილი, გრ. ორახე¬ლაშ¬ვი¬ლი.

ტყვიანაკრავივით დარჩა.
გაბისონია. Давид Николаевич.

*
15. საამშენებლო ფაკულტეტი ინდუსტრ. ინსტიტუტი.
კომკავშირის ბიუროს კულტმასიური სექტორი.
ჯანბერიძე ნოდარ, ყიფიანი ედიშერი.
აფიშა. მოსაწვევი ბარათი.

სოხუმი - მოლოტოვის 21. სოსო ბოცვაძეს.
თბილისი - ნიკოლაძის პირველი ჩიხი №4. ს.ბოცვაძე.

*
1947. საღამო მასწ. ს. 30 ოკტ.
I. [ფოტო:] 1. ეზო მასწავლებელთა სახლის. 2. სცენა და დარბაზი. 3. დი¬რეკ¬ტორის შესავალი სიტყვა. 4. სავლე აბულაძე. 5. როდიონ ქორქია. 6. კალე ბო¬ბოხიძე. 7. ახალგაზრდა პოეტი. ადგილობრივი წრის პოეტი. 8. ვერა შუბ¬ლა¬ძე. 9. შერმანი. 10. გ. ტაბიძე.
II. 11. პიერ კობახიძე: კავკ. ბალ... მთაწმინდის ახლ. 12. თამარ ჭავჭავაძე: ლე¬გიონები, წყალტ. 13. ბიჭიკო მხეიძე: მთაწმინდა. მანონ ლესკო.
III. 14. ეკატ. სოხაძე... 15. ყვარელაშვილი.
IV. 16. კინო...

*
1. „ჩვენი კვალი“. ტფ.
421. ყოველ-კვირეული საპოლიტიკო, სამეცნიერო და სალიტერატურო [გაზ]. 1908 წ.
„ამირანი“ - პირვ.
152-09. Кавказский календарь. 1908 г.
875-09. Кавказский музей Т. Отчет по Кавказскому музею и Тифлисской пуб¬личной библиотеке. 1908.
258-09. Кавказский сборник Т. 1908 г.
31. განათლება. ყოველთვიური სამეცნიერო, პედაგოგიური და სალიტერა¬ტუ¬რო ჟურნალი. 1909 წ. 37(05).
360-09. მოწაფე. ტფ. ალმანახი 1909 წ. 899. 962 (05).
361-09. მოწაფის ჩანგი. ტფ. ალმანახი. 1909. 899. 962. 1(05).
498-09. პირველი ნაბიჯი. ტფ. ალმანახი. 1909 წ. 899. 962. 1(05).
999-09. ფასკუნჯი. ტფ. სალიტერატურო-სამხატვრო ჟურნალი. 1909 წ. 899. 962. 1(05).
252-09. Кавказский Календарь. 1909 г.
31-09. განათლება. 1910. 37(05).
38-09. „თეატრი და ცხოვრება“. 1910 წ. 792(05).
191-09. „არჩევანი“. ქუთ. ალმანახი. 1912 წ. 342(05).
„ახალი არჩევანი“. ქუთ. ალმანახი. 1912 წ. 342(05).
65-09. „გრდემლი“. ტფ. სალიტ. კრებული. ქართ. სიტყვაკაზმული მწერ¬ლო¬ბის საზო¬გა¬დოების გამოცემა. 1912 - წიგ. I. 1916 - წიგ. III. 899, 962, 1(05).
200-09. დეპუტატის არჩევანი. გამოვა, როდესაც ეს შესაძლებელი იქნება. ქუთ. 1912.
31-09. განათლება.  ტფ. 1913. 37(05).
366-09. ოქროს ვერძი. ქუთ. ლიტერატურა, ხელოვნება, კრიტიკა. 1913.  
899. 962.1(05).
189-09. სასოფლო გაზეთი. ქუთ. 1913. 63(05).
133-09. Духовный вестник грузинского экзархата. 1905 г.
252-09. Кавказский календарь. 1905. 252/2.

*
1. შესავალი. 2. მოხსენება.. პეტრ. გვასალია.
დღესასწაული. შესასწავლი.
მიზეზი. უფაქიზესი.

* * *
ნინა, მისწერე დედაშენს ეკას -
რომ თავდადებით მსახურებ ჩეკას.

* * *
მშფოთარეა ჩვენი ზღვა -
ტალღა მოდის სხვა და სხვა,
[გულო, შენი დამშვიდება] მშვიდათა ხარ
[სიცოცხლეში, [შენ კი], ვინა სთქვა?]

* * *
[მშფოთარება] სიყვარული არყევს გულს,
[არ იკარებს] ამ <მ...> გრძნობ სრულს.
[ზღვაო, შენი ხომალდები -]
მისცემიან [საშიშ] უძრავ რულს.

* * *
ჩვენ ვეძებდით - მაგრამ რას?
სილაჟვარდე შვენის ცას,
მას, რა[ი]ც [იგი] უყვარს - ზღვას და გულს,
მას, რა[ი]ცა [იგივე] სძულს გულს და ზღვას!
6 იანვარი. 1948

*
შენ კი, გაყინულო გულო, [დამშვიდებით]
[გაყინულხარ] უძრავი ხარ, როგორც ქვა.

შენ კი, ზღვაო, [დამშვიდებით] ეხლა წყნარად...

[ჩვენც] უძრავსა და მოძრავ ცას,
ჩვენ ვუერთებთ - მაგრამ რას?

*
[ფერი] ხილი მზესა და ზღვას მოჰყავს.
[ფერი] ხილი მოჰყავს [ამ ზღვას] [მთა] იის გორებს,

მირბის [ბავში] მეგი და ფორთოხალს
წინ ბურთივით მიიგორებს.

[მირბის ბავში...] მიჰქრის ყრმობა... მოიფინო,
რა კარგია, [დაფნის ალი] დღე ცოცხალი,

[რომ] და ცხოვრებაც - წინ იფრინო,
ვით ბურთი და ფორთოხალი.
6 იანვარი, 1948
სოხუმი, სასტუმრო „აფხაზეთი“

*
ყველაფერს ეცადე,
ვით გასძლებ თუ,
თუ მუხლათ არ...

ვის არ ემახსოვრება
შენი ნაამაყარი.
სომხის დამსახურებული
მოღვაწე ხარ მაგარი.
და ჩვენთვის რაც იყავი,
გრიშაშვილო! [ნუ ყბედობ,] ჩეჩმისთვის
ლექსი გამოიზოგე,
რას გახდები,
თუ მოქნილი მუხლებით
[თუ] იჩოქე, იფოფხე.

*
- აბა, რა გიკვირს, იმერლო, მითხარ, რა გიკვირსა.

- ჭორი, ბატონო? რას ბრძანებთ, თქვენგან არ მიკვირს? ას წელსაც გას¬ძლებს და ათასსაც ის უკვდავია.

მას შემდეგ, რაც კი შეაცდინა ევამ ადამი... არ ვიცი, რაღაც ლეღვი იყო თუ...

* * *
ბევრი [დღე გინახავს] რამე გახსოვს, მუხავ,
[შავბნელ] ბევრთა გრიგალთა მიერ...
მუხავ, მრავალ ჟამიერ,
მუხავ, მრავალ ჟამიერ.

გრიგალთა მიერ,
ფესვებით შენით ძლიერ, ძლიერ.

*
საღამო 1947 წ. მასწავლებლის სახლში 30 ოკტომბერს შესდგა.
„მიბინავ ლიზი ლიჩედი“.

*
17.
მთელი დღე ის იმ ბავშთან ერთად ალაგებდენ, ერთად წმენდენ იატაკს. მე¬რე მან ტანი დაიბანა - მე ვმუშაობდი კაბინეტში. საღამოს 9 და 10 წუთზე, მგო¬ნი, ერ¬თად იყვნენ წამოწოლილნი ჩემს დივანზე. მე თავში სისხლი ამი¬ვარ¬და. დავაკვირ¬დეთ. Они все бесят меня.
ის ბავში, მე რომ გავაგზავნე ნინასთან და არ დამხვდაო. ტყუილი მგონია.

17.
ნავახშმევს ასეთი ამბავი მოხდა. თერთმეტის ნახევარზე - მე და ნინა ვკით¬ხუ¬ლობდით. უცებ მე მივდივარ საპირფარეშოში. ვანნაში ვამჩნევ: ბავში თით¬ქო პირს იბანს დიდხანს, დიდხანს. ეს სიგნალია, ნინაც გამოვიდა რაღაცა რამ¬კით ხელში.
თუ საპირფარეშოში უნდოდა, მან იცოდა, რომ მე იქ ვიყავი.

*
ჩატარდა შეხვედრა მასწავლებელთა სახლში. ნინო.
ვერის ბაღი. 1947-7-XI.