შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-194 - 1947 წელი


შენიშვნები წიგნზე „რევოლიუციური საქართველო“.
გალაკტიონ ტაბიძე. ეს შემოდგომა. 1947 წ. ტფილისი.

*
1947 წ., პირველი ენკენისთვე.
ქუთაისში, შემოდგომის პირველ დღეს გაიმართა ჩემი დიდი სალიტერატურო საღამო, მოწყობილი ც. კ-ის დავალებით მწერალთა კავშირის მიერ. მასალები: დაგროვდა ძალიან დიდი.
მქონდა შეხვედრა - მწერლებთან.
იყო საღამო შოვში.
იყო საღამო ბაღდადში.

*
მასალები რუსული წიგნისათვის:
1. С. Олендер – „Великая армия“ – с б. „Кавказ несокрушим“, стр. 141, М., Гослитиздат, 1942 г.
2. Борис Серебряков – „Украина и Белоруссия“, Боец РККА, 14 июля 1940 г.
3. Борис Серебряков – „За дружбу Народов“ – „Заря В.“, 1940 г., 1 янв., №1.
4. Борис Серебряков – „Поэт“ – 1940 г., „Заря В.“ от 4 июня.
5. Борис Серебряков – „Труд и отдых“ (12 стр.). „З. В.“, 1941 г., 15 ян.
6. Борис Серебряков – „С нами Сталин“.
7. Борис Серебряков – „Грузия страна поэтов“ – 24. №12.
8. Борис Серебряков – „Esti“ – (20 стр.) „З. В.“, 1 янв., №1.
9. Борис Серебряков – „Родной Харьков“, Боец РККА, 25 авг., №204, 20 стр.
10. Мих. Светлов – „Родина“, „Известия“, 18 мая, 1944 г., №177.
11. „Каждый имеет любовь свою“ – Тихонов „Лит. и искусство“, №20.
12. „Хвала и слава солнцу“, 13. „Новый год идет победно“, 14. „Тбилиси, мой родной“, „Аспиндза“ - Новогодние стихи – „Заря Востока“, №1, 1947, пер. Б. Серебрякова.
15. „Сегодня я счастлив“.
16. „Много дней замечательных было“ - „Стихи о 9 февраля“, „Заря Вост.“, №31.
17. „Стихи, посвященные Советской Армии“ (?).
18. Родине – пер. Серебрякова (то, что научился я любить), 19. „Все на пути побеждения“ – „Веч. Тб.“, 1938 г., 25 декабря. Б. С., №293.
20. Труд наш счастлив и свободен (როს ხელს გიშლის ხეობები) – З. В., 25-го 1938 г., №292.
21. Генерал Леселидзе (В книге М. Давиташвили. 1947 г.).

*
გიგზავნით წიგნს, მთლად გაჟღენთილს
დიდი სამამულო ომით...
განვლო დრომ და მიდის მხარე
მშენებლობის ურყევ ნდომით.

მშობლიური ავტოქარხნის
სულს შევხვდები [ახალ] სხვა ტომებით,
ამაყობდეს სქართველო
თქვენებრ თავ...

*
27 ენკენისთვე.

ბუკიას
[ეს წიგნი]
[დიდ სამამულო ომით]
[მე ეს წიგნი]
[ამ წიგ]
გიძღვნით ამ წიგნს, [მთლად გაჟღენთილს] გამოწვეულს
დიდი სამამულო ომით...
[ქუთაისში გნახავთ]
[მეხუთე]
თქვენს ქარხანას კი [ვეწვევი] [მეხუთე]
[მსურს ვეწვიო - მძიმე ტომით]
მსურს მეხუთე, ახალ ტომით.

ქუთაის ავტო-ქარხნის -

* * *
გიძღვნით ამ წიგნს - გამოწვეულს,
დიდი სამამულო ომით,
ავტო-ქარხნის, [შენებას კი] [დღეებზე კი] შენებაზე -
[მე შევხვდები შემდეგ] ახალ ტომით,
[გისურვებთ]
მე გამოვალ,
[გისურვებთ ძალს და მხ.]
[კვლავ გისურვებთ იმ მხნეობას,]
[მშენებლობის თემებს]
[გამოვდივარ შემდეგ ტომით...]
[ავტო-ქარხნის]
[მთელის სულით, მთელის ნდომით]
ის დასრულდა. [ეხლა] ენდო მხარე
მშენებლობის [დიდი] ურყევ ნდომით
[ავტო ქარხნის]
[ავტო-ქარხნის]
[ქუთაისის] მშობლიური ავტო-ქარხნის,
[არეს] [ვსწერ] [ვიტყვი] გულს შევხვდები - ახალ ტომით.
[ამაყობდეს] ჩვენი მხარე -
თქვენებრ - თავდადებულ ლომით.
1947
გ. ტაბიძე

* * *
[მაშ] ის დასრულდა. ეხლა მხარე
მიდის [მშენებლობის] განახლების ნდომით.
მშობლიური ავტო-ქარხნის
სულს შევხვდები ახალ ტომით,
ამაყობდეს [საქართველო] მშენებლობა
[მშენებლობის]
თქვენებრ [თავდადებულ] მშენებელი ლომით!

*
რა ხრიკებს მიმართავენ:
1. სახელგამის წიგნს აწერია გალაქტიონი... (უნდა იყოს ბენო გორდეზიანის ოინი) ....
2. „რჩეულში“ ვიღაცამ ჩაამტვრია სილუეტის ნაწილი (ესეც უნდა იყოს გორდეზიანის ოინი).
3. „მნათობში“ გალაკტიონ ტაბიძე - უნდა იყოს გალაკტიონი (ირაკლი აბაშიძის ოინი).

*
ძვირფასო გიორგი!
[ალბად, გახსოვთ] [ექი] პროფესსორმა ა. გოცირიძემ [ალბად] გადმომცა, რომ მან თქვენ გიამბოთ ჩემი [გაჭირვება] გასაჭირი. [მეტად მეუხერხულებოდა თქვენი, მაგრამ მას ყველაფერი ვუამბე. ვერას გზით ვერ ვახერხებ იმ ბინაში [მოწყობას] დამშვიდებით [ცხოვრებას] მუშაობას, სადაც ეხლა ვცხოვრობ. მინდა გავცვალო უფრო მოხერხებულ ბინაზე.] ეხლაც იმ მდგომარეობაში ვარ. [ჩემი ბინა] მინდა გადავცვალო ჩემი ბინა უფრო მოხერხებულ ბინაზე: [ახლად აშენებული სახლი] [ძალიან გთხოვთ, დამეხმაროთ ამ საქმეში, ვინაიდან] ამ საქმის გადადება ჩემთვის ყოვლად შეუძლებელია; და [კი არა] გთხოვთ [გევედრებით - დამეხმაროთ ამ საქმეში]. ძალიან გთხოვთ, ბ. გიორგი, როგორმე...

*
ამხ. კანდიდ!
[ვიცი რა] [ამ წერილის მოწერას მაბე.] საყოველთაოდ ცნობილი თქვენი ძვირფასი ზრუნვა ჩვენი [ქართული] კულტურის დარგში მომუშავეთადმი მაბედვინებს ამ წერილის მოწერას, უბრალოდ, [იმისდა დამოუკიდებლად, წარმოადგენს თუ არა ჩემი ეხლანდელი ლიტერატურული მუშაობა რაიმე საჭიროებას, მე ვფიქრობ, რომ წარმოადგენს, ვგრძნობ, რომ დასავლეთ საქართველოში გამართულ...]
I. 1933 წ. მთავრობის დადგენილება ჩემი ნაწერების აკადემიური გამოცემის შესახებ დღემდის შეუსრულებელია, [აკადემიური კი არა, დაწყებული ტომების უბრალოდ გა...] მოვახერხოთ როგორმე, ამხანაგო კანდიდ, ჩემი ნაწერების ერთ ტომად გამოცემა: ქრონოლოგიურ წესის დაცვით, უაღრესად საჭირო კომენტარებით, რომლებიც გაარკვევენ [არა მარტო] მთელ განვლილ გზას. [არა მარტო] ეხლა ამნაირი გამოცემა შესაძლებელია ჩვენი [აკადემიაში შემავალ] აკადემიის საშუალებით. გვყავს საამისო ძალები; და წიგნიც უაღრესად საჭიროა.
II. სახელგამის გეგმაში შეტანილია ჩემი მეხუთე ტომის გამოცემა. [მე მინდა ეს] წიგნი მზადაა, მაგრამ მინდა ხელახლა გადავათვალიერო.

[დაბრუნება საქარ.]
იმერის დაბრუნება
1. დედა და შვილი.
2. შვილი ომშია - დედა ელის შვილს.
3. დედა - მარტოა. დარდიანობს.
„პოეტი არ არის სიმონ ჩიქოვანი, მაგრამ პოეტური ნაწარმოების გაგება შეუძლია“.
1. მუსხელიშვილი [სიტყვას] ენას არ მოაბრუნებს, რომ არა სთქვას: ესა და ეს მეცნიერი - ცნობილია არა მარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ საზღვარგარეთაც. უკანასკნელ ორ სიტყვას ხაზს უსვამს. ისეთი შთაბეჭდილებაა - თითქო „საზღვარგარედ“ ესაა კულმინაცია, მწერვალზე ასვლა.
2. გრიშაშვილისთვის აღმოსავლეთი ყველაფერია, გამოაკელით ეს - და მისგან სრულიად არაფერი არ დარჩება.
3. დააკვირდით ამ ფრაზას: 1. რა დღე არის სანეტარო, საოცნებო. 2. აუსრულდა სიოს ნატვრა. 3. ბუბა და საიდუმლო. 4. მიძღვნა შანშიაშვილისადმი (საჭიროა მისი პირველი და მეორე წიგნის უბრალო გადაკითხვა, რომ ფაკტი).
4. აბაშელის წიგნი. იქ საინტერესოა „თოვლი“-ს პრობლემა.
5. ჩიქოვანის ლექსები. ვილაპარაკოთ დოკუმენტებით.

*
სია საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირისა:
1. აბაშელი ალექსანდრე, 2. აბაშიძე ირაკლი, 3. აბაშიძე გრიგოლ, 4. ავალიანი ვლადიმერ, 5. აბრამია პოლიო, 6. აფხაიძე შალვა, 7. აგლაძე ილია (საფო), 8. ადამია ალიო, 9. ალექსიძე მარიჯან, 10. ალხაზიშვილი შალვა, 11. ამისულაშვილი შალვა, 12. ასტვაცატუროვი ერემია, 13. ასათიანი ლევან, 14. ბარათაშვილი მარიკა, 15. ბენაშვილი დიმიტრი, 16. ბელიაშვილი აკაკი, 17. ბუხნიკაშვილი გუგული, 18. ბობოხიძე კალე, 19. გაბესკირია ვიქტორ, 20. გამსახურდია კონსტ., 21. გაწერელია აკაკი, 22. გაჩეჩილაძე დავით, 23. გაჩეჩილაძე გივი, 24. გვეტაძე რაჟდენ, 25. გოთუა ლევან, 26. გეგეჭკორი ლადო, 27. გომიაშვილი ალექსი, 28. გოგიავა კლემენტი, 29. გრიშაშვილი იოსებ, 30. გარიყული მარიამ, 31. გორგაძე ვასო, 32. გელოვანი მირზა, 33. დადიანი შალვა, 34. დანელია სერგო, 35. დარასელი ვანიონ, 36. დოლიძე ნინო, 37. ეგნატაშვილი ვასო, 38. ეული სანდრო, 39. ელსნერი ვლადიმერ, 40. ერისთავი-ხოშტარიასი, 41. ვარდოშვილი ხარიტონ, 42. ვართაგავა იპოლიტე, 43. ვაკელი იონა, 44. ზურაბიშვილი ილია, 45. თავაძე სოლომონ, 46. თევზაძე ანდრო, 47. თურდოსპირელი დ., 48. თავზიშვილი გიორგი, 49. ინგოროყვა პავლე, 50. იორდანიშვილი სოლომონ, 51. კალაძე კარლო, 52. კაპანელი კონსტანტინე, 53. კასრაძე დავით, 54. კაჭახიძე გიორგი, 55. კაკაბაძე პოლიკარპე, 56. კეშელავა პლატონ, 57. კინწურაშვილი მიხეილ, 58. კრეიტანი გიორგი, 59. კლდიაშვილი სერგო, 60. კეკელიძე კორნელი, 61. ლისაშვილი იაკინთე, 62. ლორთქიფანიძე კონსტ., 63. ლეონიძე გიორგი, 64. ლომიძე ანდრო, 65. მარგიანი რევაზ, 66. მაშაშვილი ალიო, 67. მოსაშვილი ილო, 68. მდივანი გიორგი, 69. მეგრელიძე ლიდია, 70. მიქელაძე მარიკა, 71. მიქავა ნიკოლოზ, 72. მრევლიშვილი მაყვალა, 73. მთვარაძე სიმონ, 74. მელიქსეტბეგ ლეონ, 75. მჭედლიშვილი იოსებ, 76. ნადირაძე კოლაუ, 77. ნადირაძე გიორგი, 78. ნაკაშიძე ნინო, 79. ნატროშვილი გიორგი, 80. ნახუცრიშვილი გიორგი, 81. ნუცუბიძე შალვა, 82. ნონეშვილი იოსებ, 83. პატარიძე მიქელ, 84. პოლუმორდვინოვი, 85. რადიანი შალვა, 86. ჟურული ვარლამ, 87. ჟღენტი ბესარონ, 88. სახოკია თედო, 89. სერებრიაკოვ ბორის, 90. სიხარულიძე ილია, 91. სულიაშვილი დავით, 92. ტატიშვილი იოსებ, 93. ტაბიძე გალაკტ., 94. უბილავა ვლად., 95. ფაშალიშვილი სიკო, 96. ფანცხავა იაკობ, 97. ქავჟარაძე იროდიონ, 98. ქიაჩელი ლეო, 99. ქიქოძე გერონტი, 100. ქორქია როდიონ, 101. ქუთათელი ალექს., 102. შანიძე ალექსანდრე, 103. შაიშმელაშვილი ივ., 104. შანშიაშვილი სანდრუა, 105. შენგელაია დემნა, 106. შენგელია ალეკო, 107. შატბერაშვილი გიორგი, 108. ჩაჩიბაია არჩილ, 109. ჩაჩავა ნიკოლოზ, 110. ჩიქოვანი სიმმონ, 111. ჩიქოვანი გრიგოლ, 112. ჩხეიძე ბორის, 113. ჩხეიძე ნატალია, 114. ჩარკვიანი შალვა (შარუხ), 115. ცაგარელი გიორგი, 116. ცეცხლაძე გრიგოლ, 117. წვერავა სიმონ, 118. წულუკიძე ივანე, 119. ჭიჭინაძე კონსტანტენ, 120. ჭიჭინაძე ლავრენტი, 121. ჭეიშვილი ალექსანდრე, 122. ჭუმბაძე არისტო, 123. ყიფიანი ივანე, 124. ყანჩელი სანდრო, 125. ჯაფარიძე მიხეილ,  126. ჯანელიძე დიმიტრი, 127. ჯაბუშანური გაბრიელ, 128. ჯიბლაძე გიორგი, 129. ხახუტაშვილი ანა, 130. ხეჩუაშვილი გიგო, 131. ხოსიტაშვილი ბაბილინა, 132. ხოშტარია ილია, 133. ხიდისთაველი სიო, 134. მებუკე გიგლა.

*
ვიცი: ზაფხულით კმაყოფილი შენ არ იქნები.
შემოდგომაა. სჯობს დახურო ყველა წიგნები.

იოსებ იმედაშვილს
"უცხო სიტყვათა ლექსიკონი" - დრო რომ დადგება
[მწერალთა კავშირის] ჩვენი მწერლობის ყრილობაზე [გამოგადგება] გამოგვადგება:
[იქ ისეთ "სიტყვას" გაიგონებ - [ნუ გაიოცებ] რომ შეიოცებ]
[ისევ ქართულ] [ისევ კახეთში, ისევ რთველში გვიჯობს, ჩემო იოსებ...]
[პეტრე შარია [იქ პირველი] ბუნდოვანი არის ოსტატი,
ერთ გამოთქმაში უცხო სიტყვა აქვს ოცდაათი.]
[გაბუნდოვნების] ბუნდოვან თქმათა იქ შარია არის ოსტატი:
ერთ გამოთქმაში უცხო სიტყვა აქვს ოცდაათი.
[მას ჭილაია, პერტაია და კუნძღვაია]
[იქ ჭილაიაც პერტაიას]
[მათი] მაგრამ მოსმენა ქართველისთვის მართლაც ვაია,
[როცა გამოვა] თუ აჭაჭყანდა პერტაია ან კუნძღვაია!
იქ ისეთ ფოლკლორს გაიგონებ, რომ... შეიოცებ.
[ისევ ჩვენებ] ერიდე კრებებს... რთველში გვიჯობს, ჩემო იოსებ!

* * *
"უცხო სიტყვათა ლექსიკონი", დრო როს დადგება,
ჩვენი მწერლების ყრილობაზე გამოგვადგება.

ბუნდოვან თქმების [იქ შარია არის] შარიანობს ბევრი ოსტატი,
ერთ გამოთქმაში უცხო სიტყვა აქვს ოცდაათი.

ტურის [კივილი] უცხო ხმა უღრან ტყეში - მასთან რაია,
[თუ აჭაჭყანდა] როცა ჭაჭყანობს პერტაია, ან კუნძღვაია!

იქ ისეთ "ფოლკლორს" გაიგონებ, რომ... შეიოცებ -
(ისევ ჩვენებურ რთველში გვიჯობს, ჩემო იოსებ).

გადადე შენი ლექსიკონი,
[ერთ ქარულს - მოსდევს უცხო ათას-სამას-სამოცდაათი,]
ერთ ქართულ [თქმაში] სიტყვას - მოსდევს უცხო - სამოცდაათი,
და [გაიფიქრებ] და დაიძახებ: თავს უშველე, ჩემო იოსებ!

მწირი
პედესტალი
[რომელმან შეჰქმნა, ვინ შეჰქმნა -]
რომელმაც შეჰქმნა ეს ძეგლი, „ძალითა მის ძლიერითა?
ზეგარდმო არსნი სულითა გვყვნა, ზეცით მონაბერითა,
მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე, სახითა მის მიერითა -
ჩვენ, კაცთა მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა!“

[რომელმან შეჰქმნა ეს ძეგლი, ძალითა მის ძლიერითა?]
ხუროთმოძღვარმა, [რომელმაც] [სალ] კლდეზე რა [ეს] ძეგლი
[შეჰქმნა] ააგო [ძლიერი] [მაგარი] [მაღალი] მზიური
[ის იყო ხუროთ მოძღვარი]
[სთქვა:]

* * *
[ვიცი - ზაფხულით კმაყოფილი შენ არ იქნები.
შემოდგომაა. სჯობს დაჰხურო ყველა წიგნები].

უცხო სიტყვათა ლექსიკონი - დრო რომ დადგება,
ჩვენი მწერლების ყრილობაზე გამოგადგება...

ბუნდოვან თქმების იქ შარია არის ოსტატი,
ერთ ქართულ სიტყვას მოსდევს უცხო სამოცდაათი.

ხან ისეთ "ფოლკლორს" გაიგონებ, რომ შეიოცებ
და დაიძახებ: თავს უშველე, ჩემო იოსებ.

ასეთ ზაფხულით კმაყოფილი შენ არ იქნები.
შემოდგომაა... სჯობს დაჰხურო ყველა წიგნები!

„ქართველი ერის ისტორია“
ნეტარ არს კაცი
 „ნეტარ არს კაცი, რომელმან მოიგო გონიერებაჲ და მოკვდავმან, რომელმან პოვა მეცნიერებაჲ (სოლომონ, იგავი III, 13). სოლომონ ბრძნენის ამ იგავით [ხსნიდა] გახსნა ივ. ა. ჯავახიშვილმა თავისი „ქართველი ერის ისტორიის“ პირველი და მეორე წიგნი (ივ. ა. ჯავახიშვილი. „ქართველი ერის ისტორია“. წიგნი პირველი და მეორე. ტფილისი. 1913 წ.).
წიგნში ცალკე ფურცლებად ჩატანებულია სურათები:
1. ხეთელ მეფის თარჴუჯიმეს - (თარჴუდიმმეს) ბეჭედი მისი სურათითა და ორ-ენოვან წარწერითურთ (E. Lindl-ის წიგნითგან Cyrus) - გვ. 72.
2. ხეთური წარწერა ქანდაკებითურთ (E. Lindl-ის წიგნიდან) - გვ. 72.
3. სამთავროს უძველეს სასაფლაოზე საფლავებში ნაპოვნი ჭურჭელი და ქვემოდ სტეფანწმინდაში ამოთხრილი ნივთები (ბაიერნის წიგნიდან). არის ოთხი ორნამენტიანი ნივთი (ვაზები) - გვ. 81.
4. სტეფანწმინდაში მიწაში ნაპოვნი უძველესი ნაშთები (ამოღებულია ბაიერნის წიგნიდან) არის ორნამენტი ჯიხვის რქაზე. თუ...? - გვ. 86.
5. სამთავროს უძველეს სასაფლავოზე საფლავებში ნაპოვნი იარაღები (ამოღებულია ბაიერნის წიგნითგან) - გვ. 88.
6. სამთავროს უძველეს სასაფლაოზე საფლავში ნაპოვნი ნივთები (ამოღებულია ბაიერნის წიგნითგან) - გვ. 90.
7. სამთავროში ნაპოვნი მახვილები, ხმლები და ცული (ბაიერნის წიგნიდგან).
8. მთვარის ღვთაება (შუაში დგას). ელლინური ქანდაკებაა (ამოღებულია იაკ. ი. სმირნოვის წერილითგან „О фриг. боге месяце“) - გვ. 112.
9. იბერთა პირველი ქრისტიანი მეფე კარისკაცებითურთ და ქართველთა მომნათვლელი სამღვდელოება (სვეტიცხოველის კედლის მხატვრობა, ქართული) - გვ. 180.
10. სტეფანოს ქართლისა პატრიკიოსი (ჯვარის მონასტრის VIII ს. ქანდაკება) -  გვ. 218.
11. ქობაილს~ტე (ჯვარის მონასტრის VII ს. ქანდაკება) - გვ. 224.
13. პირველი ქრისტიანი იბერთა მეფე და დედოფალი მხლებლებითურთ. სურათი წმ. ნინოს ცხოვრებითგან (სვეტის-ცხოველის კედლის მხატვრობა, ქართული) - გვ. 228.
14. წმ. ნინოს სასწაულთმოქმედება (სვეტის-ცხოველის [ტაძრის] კედლის ქართული მხატვრობა) - გვ. 232.
15. მცხეთის სიონი და ქართველთა მეფე, სურათი წმ. ნინოს ცხოვრებიდგან (სვეტი-ცხოველის კედლის მხატვრობა, ქართული) - გვ. 240.
16. „მცხეთის ჯვარი“ - აღმოსავლეთის მხრივ, ჯვარის მონასტერი მცხეთის მახლობლად VII ს. აგებული - გვ. 244.
17. ჯვარის მონასტრის ყვავილოსან-ფოთლოსან (ყვავილოვან-ფოთლოვან) ჩუქურთმის ნიმუში - გვ. 246.
18. [ადარნესე] ადარნერსე ჳპატოსი (ჯვარის მონასტრის VII ს. ქანდაკება), (თაღი. თაღს ზევით ორნამენტი. მას ზევით ადარნესე ჳპატოსის ქანდაკება) - გვ. 246.
19. საორბისის 1162 წ. ეკლესიის სარკმლის ჩუქურთმიანი ჩარჩო, ეკლესიას კახა ერისთავთ-ერისთავის წარწერა აქვს. XII ს. ქართული ხელოვნების მშვენიერი ნიმუშია (ივ.ჯავახიშვილის მინაწერი) - გვ. 268.
20. მცხეთის დიდებული სიონი „სვეტი-ცხოველი“ დასავლეთის მხრით არის გადაღებული, წინ მოსჩანს გალავანი და შუაში XI ს. კამაროსან-სვეტებიანი გარეთი კარიბჭის ნაშთი (ივ. ჯავახიშვილის წარწერა) - გვ. 288.
21. წინარეხი. ეგრედ წოდებულ მაღალაანთ ეკლესიის დასავლეთის კედლის ზევითი ნაწილი ჩუქურთმიან საცვრეთი და კოზმიდითა - გვ. 292.
22. ბოლნისის სიონის სვეტის კოზმოდი - გვ. 294.
23. წრომის დიდებული ტაძრის - სოფიის-ქვით მოკენჭილი მაცხოვრის სურათი საკურთხევლის კონქში (სურათიდგან მცირედი-ღა არის შერჩენილი). ქართული ხელოვნების ნიმუში - გვ. 296.
24. წინარეხი. ეგრედწოდებული მაღალაანთ ეკლესია სამხრეთის მხრით გადაღებული, საუცხოვო ჩუქურთმებით შემკული - გვ. 298.
25. ნეკრესის ეკლესია (მთაზე. გარეშემო ციხის მსგავსი გალავანი - დიდი სამრეკლოთი) - გვ. 306.
26. კაცხის მონასტრის ძველი ტაძრის ჩუქურთმიანი ქვის რგვალი სარკმელი - გვ. 316 (განთქმულია რგვალ გეგმაზე აგებული ტაძარით).
27. ზარზმის მონასტრის განთქმული ტაძარი. წინ მოსჩანს სვეტებიან-კამაროსანი სტოБა - გვ. 320.
28. ოშკის მონასტერი (წინ ხეებია, ფონი მთებია. შესავალი თაღები). (თამარ მეფე?) - გვ. 328.
29. იშხანის მონასტერი. კარიბჭე ჩრდილოეთით (დიდებული ჩუქურთმა კარებს ზევით) - გვ. 332.
30. ოშკის მონასტერი (დეტალი შეს. კედლის) - გვ. 334.
31. ბანა. სვეტისთავები - გვ. 336.
32. ხახულის მონასტერი. სარკმელი - გვ. 338.
33. ოშკის მონასტერი. ტაძრის ამშენებელთა ქანდაკებანი (5 ქანდ.) - გვ. 340.
34. ხახულის მონასტერი - გვ. 344.
45. ტანის ხეობა ეხლა. ხეობაში ოდნავ მოსჩანს დიდებული ატენის სიონი და წინ ოთხკუთხედი კოშკია - გვ. 376.
46. ატენის სიონის კედლის მხატვრობა XI-XII ს. ქართულ ხელოვნების ჩინებული ნიმუში - გვ. 378.
47. ატენის სიონის აღმაშენებელთა ქანდაკებანი აღმოსავლეთის კედელზე - გვ. 394.
48. ზარზმის ფერისცვალების ხატი შემოსილი 886 წ., უძველესი ქართული თარიღიანი ხატია, ზარზმაში მიტანილია სერაპიონ ზარზმელის მიერ - გვ. 402.
49. ბანა. სვეტის თავი - გვ. 439.
50. წ~ა. ეფჳთიმე მთაწმინდელის საკუთარის ხელით ნაწერის ნიმუში (ამოღ. ნ. მარის წიგნიდან Апоограф. матер. по груз. рукописи Ивера) - გვ. 472.
51. სამთავისის საყდრის სარკმელი. ქართული ჩუქურთმის საუცხოვო ნიმუში - გვ. 500.
52. სამთავისის საყდარი - გვ. 502.
53. ბაგრატის ტაძარი ქუთაისში. ძირს დაცემული სვეტისთავი - გვერდი 504.
54. მეფეთა მეფე დავით აღმაშენებელი. გელათის კედლის მხატვრობა - გვ. 507.
55. მეფე გიორგი III, ფულზე გამოსახული (გადიდებულია) - გვ. 552.
56. მეფე გიორგი III სახელმწიფო ბეჭედი (შეცდომით დავით აღმაშენებლის ბეჭდათ ცნობილი) - გვ. 572.
57. უფლისწული ლაშა-გიორგი, მეფეთა-მეფე თამარ, გიორგი III (ბეთანიის კედლის მხატვრობა). ფოტოები. სურათი გადაღებულია ქართული საისტორიო საზოგადოების მიერ - გვ. 574.
58. სახარების ყდა, მოჭედილი განთქმულ ქართველ "ოქრომქანდაკებლის" ბექა ოპიზარის მიერ - გვ. 640 (მგონია, არსებობს წიგნი ბექა ოპიზარზე).
59. განთქმულ ხახულის ხატის მოჭედილობის ერთი ნიმუში ქართულ მინანქრიან ხატითურთ - გვ. 612.
60. ჩუქურთმიანი ხის კარები სვანეთში, ს. ჭუკულში. ქართული ხელოვნების ნიმუში - გვ. 644.
61. ანჩის მაცხოვრის განთქმული კარედი ხატი თამარ მეფის ბრძანებით მოჭედილი შესანიშნავ „ოქროს-მქანდაკებლის“ ბექა ოპიზარის მიერ - გვ. 646.
62. ვერცხლის პანაკი გელათში. ქართულ მხატვრულ ოქრომჭედლობის ნიმუში - გვ. 652.
63. ჯუმათის მთავარანგელოზის ხატი მინანქრის ხატებით შემკული XII ს. ქართულ ხელოვნების საუცხოვო ნიმუში - გვ. 654.
64. ქვის კანკელის ნაჭერი შესანიშნავ ქანდაკებით შემკული. ქართულ ხელოვნების საუცხოვო ნიმუში - გვ. 656.
65. ხახულის მონასტერი. სარკმელი ტაძრის დასავლეთის კედელზე - გვ. 658.
66. შიო მღვიმის მონასტრის ძველი ქვის კანკელის ნაწილი ქანდაკებით შემკული - გვ. 660.
67. მათე მახარებლის სურათი მესტიის (სვანეთში) სახარებაში. ქართულ მხატვრობის ნიმუში - გვ. 662.

Материалы по археологии Кавказа
Выпуск IV, 1894
Абхазия.
1. Рисунки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 29, 30, 31.
2. Крепостной храм на р. Бзыбы. фототипия – 12.
3. Храм в Лыхнах. Фототипия – 14.
4. Фрески в храме в Лыхнах – 14.
5. Альтарная часть в Лыхнах (фотот.) – 16.
6. Рис. 9. წმ. გიორგი – 20.
7. Рис. 10 и 11. ქანდაკებანი – 21.
8. Остатки древнего иконостаса в церкви Воронова – 22.
9. Остатки древ. иконост. в церкви Воронова – 22.
10. Остатки древ. иконост. в церкви Воронова – 22.
11. Рис. 15. საუცხოვო ორნამენტი – 26.
12. Рис. 16. ორნამენტი – 26.
13. Рис. – 17, 14. Рис. – 18, 15. Рис. – 19, 16. Рис. – 20, 17. Рис. – 21, 18. Рис. – 22, 19. Рис. – 23, 20. Рис. – 24 – груз. орнаменты – გვ. 27.
21. Рис. 25 – ორნამენტი – 28.
22. Рис. 26 – ორნამენტი – 28.
23. Бронзовый подсвечник и ставка для свечей из церкви ст. Полтавского – 28.
24. Оклад из церкви С. Полтавского – 28.
25. Икона св. Екатерины – 28.
26. Резные плиты из Дранд – стр. 30 (ორი ქანდ.).
27. Келасурская Башня – стр. 34 (фототипия).
Аджария.
28. Древний мост в Ардануче – 36.
29. Иконостас из заваленной церкви в Агаре – 38.
30. Рис. 33, 31. Рис. 34, 32. Рис. 35. ორნამენტები ქართული სტილისა.
33. Находка в церкви сел. Агара (ф.) – стр. 40.
34. Рис. 36 (გეგმა) – 41, 46, 47, 48, 49, 50.
35. Рис. 37, 38, 39, 40, 41-42 (ზარზმა), 43, 44, 45.
36. Внутренность церкви в селении Схалта – 44.
37. Чуле (ТБЕТ). მშვენიერი ფერადებით ორნამენტები – 44.
38. Зарзма (ისევე ფერადებით ორნამენტები) – 44.
39. Храм в Теберде – 48.
40. Общий вид Зарзмского монастыря – 44.
41. Деталь покрытия Зарзмского храма, северно-восточной стороны – 50.
42. Западный фасад храма в Зарзме – 52.
43. Притвор церкви в Зарзме – 54.
44. Храм в Зарзме. Стенки в притворе – 52.
45. Храм в Зарзме. Альтарня стена – 52.
46. Храм в Зарзме (სვეტი) – 56.
47. Детали Зарзмской колокольни – 56.
48. Рис. 51 (Фресковая. груз. надпись) – 65.
49. Рис. 52. Фреск. надп. – 66.
50. Развалины колокольни в Чуле – 66 (დიდებულია).
51. Рис. 56. ორნამენტით – 71.
52. Рис. 57. წმ. გიორგი. ბარელიეფი – 71.
53. Рис. 58. Изобр. ангела. Плита – стр. 72.
54. Рис. 63. გეგმა საფ. მონ. ორნამენტ. – стр. 80.
55. Сафарский монастырь – (ფ. 80).
56. Рис. 64. მშვენიერი გეგმა – 82. 65.
57. Свод притвора церкви св. Саввы в Сафаре – 82.
58. Внутренность храма св. Саввы в Сафаре – 82.
59. Престол в храме св. Саввы – 84.
60. Фреска в церкви св. Саввы – 84.
61. Церковь Успения в Сафаре – 86.
62. Остатки древнего иконост. в Сафаре – 86.
63. Остатки древнего иконостаса в Сафаре – 86.
64. Ацхур – 90.
65. Окна в Тисельском Храме – 92.
66. Рис. 73, 74. ხუცური წარწერები – 95.
67. Церковь в Али (своды) – 96.
68. Рис. 76.  ფოტო პატარა – ალისა – 97.
69. Рис. 79, 80, 81. საინტერესო ფოტოები ალიდან – стр. 101.
რაჭა.
70. Рис. 82. Бронзовая чаша – 108.
71. Геби. рис. 83, 84, 85 – 110.
72. Рис. 86. საინტერესო ჯვარი – 111.
73. Рис. 88 –113.
74. Рис. 87. ხუც. წარწერით – 113.
75. Рис. 90 – 113.
76. Рис. 89 – 114.
77. Часть креста из Сори – 114.
78. Часть оклада из Геби – 114.
79. Рис. 93, 91, 92 –  საინტერესოა – 115.
80. Икона Архангела в Геби – 116.
81. Икона св. Георгия в Сори – 116.
82. Рис. 94. სორის ჯვარი ქართ. მხედრული წარწერით – 118.
83. Рис. 95, 96 – ხუცური წარწერები – 119.
84. Рис. 97. Венчальные венцы визант. ст. – 120.
85. Рис. 98. Бронзовая прорезная лампадка – 121.
86. Рис. 99. Икона св. Георгия на коне – 123.
87. Рис. 100. Икона св. Георгия, чеканная, серебряная, мелкая, тонкая, изящная, вся окруженная рельефной надписью – 124.
88. Рис. 101. Надпись хуцури – 124.
89. Рис. 102.
90. Крест в Схвава – 126
91. Храм в Никорцминда – 128.
92. Рис. 104. ორნამენტი – 130.
93. Рис. 105. ხუც. წარწერა – 130.
94. Никорцминда. Стена южного притвора – 130.
95. Рис. 106. ხუც. წარწ. – 131.
96. Никорцминда. Альтарный фасад – 132.
97. Никорцминда. Западный фасад – 132.
98. Никорцминда. Западный притвор – стр. 132.
99. Рис. 107, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Изображения птиц и животных – 134.
100. Крест в Никорцминде.
101. Рис. 118, 119. Триптих и крест. – 137.
102. Рис. 120, 121, ხუცური წარწერები – 138 (122, 123).
Тифлисская губерния.
103. Древняя базилика без купола (Урбниси) – 143.
104. Фрески в Урбнисском храме – 144.
105. Церковь в Руиси – 147.
106. Церковь Сион в Атени – 148.
107. Рис. 132–135 (საინტერესონია) – 149.
108. Рис. 137, 136, 138 (იშვიათი ორნ.) – 150.
109. Рис. 140, 141. ხუც. წარწერები – стр. 152.
110. Церковь в Икорте – Альтарная часть – 154.
111. Рис. 142. ფოტო – 155.
112. Церковь в Икорте. Южная сторона – 156.
113. Гори – рис. 142, 143.
114. Рис. 147 (ხუცური) – 166.
115. Храм в Тигви. Южная сторона – 166.
116. Рис. 149.
117. Храм в Тигви. Северн. стор. – 168.
118. Храм в Тигви (внутренность) – 170.
119. Рис. 150-153. ხუცური – 170.
120. Рис. 154. კარგი ორნამენტია. სვეტი ყვავილებით.
121. Рис. 155. Триптих из слон. кости – 173.
122. Рис. 156. Надпись Хуцури на трипт. – 174.
123. Тирский Монастырь – рис. – 157.
124. Иконостас в Тирском монаст. – 177.
125. Церковь Саба-Цминда – 178.
126. Никозский храм – 158 рис.
126. Тцукорнский храм – 159 рис.
127. Храм в тцроми – 189.
128. Внутренность храма в Тцроми – 182.
129. Рис. 160 – Тцроми.
130. Саголашени и Брети (рис. 161, 162).

Материалы по археологии Кавказа
Выпуск III. 1893
131. Храм в Дранде – стр. 8.
132. Рис. 6 – стр. 7.
133. Рис. 10. Храма в Дранде. М. Павлинова – 11.
134. Церковь в Мокве, с северо-западной стороны (фото) – стр. 14.
135. Моква. Западный фасад. Рис. М. Павлинова – 14.
136. Церковь в Мокве. М. Павлинов. рис. – 16.
137. План церкви в Мокве. 16. Рис. М. Пав. – 17.
138. Моква, фасад с вост. стор. Рис. М. П. – 17.
139. Утварь церковная в Илори – 18.
140. Икона св. Георгия в Илори – 18.
141. Икона св. Георгия в Илори – 20.
142. Икона деяний св. Георгия в Илори – 20.
143. Икона св. Онуфрий в Илори – 20.
144. Складень в Илори – 24.
145. Развалины церкви в Бедии – 26.
146. Рис. 11. Бедиа (მშვენიერი ორნამენტი) – 28.
147. Бедиа – деталь наличника двери. იშვიათი ორნ. – 28.
148. Бедиа – фасад с вост. стор. Рис. Павлинова. 28.
149. Бедия – боковой фасад. Павлин. 28.
150. Кутаисский собор. Рис. 12 – 30.
151. Кутаисский собор. Рис. 13 – 31.
152. Кутаисский собор. Рис. 14 – 32.
153. Кутаисский собор. Рис. 15. სვეტისა და სვეტისთავის ნახატი მ. პავლინოვისა – გვ. 38.
154. Кутаисский собор – рис. 16. სვეტისთავი – 33.
155. Кутаисский собор - рис. 17. სვეტისთავი – 34.
156. Кутаисский собор (გეგმა). –  Рис. 18 – стр. 35.
157. Кутаисский собор. Рис. 19 – стр. 31.
158. Развалины Кутаисского собора – фототип. – 36.
159. Кут. собор. Орнаменты. Рис. 20 – стр. 37.
160. Кут. собор (План Павлинова) – 38 стр.
161. Кут. соб. Рис. 22 – стр. 39.
162. Кутаисский собор – стр. 39. рис. 23.
163. Кутаисский собор. Рис. 24. – стр. 39.
164. Кутаисский собор. Рис. 25 – 40 стр.
165. Кутаисский собор. Рис. 26  – 40 стр.  
166. Кутаисский собор. Рис. 27 – 41 стр.
167. Кутаисский собор. Рис. 28 – 41 стр.
168. Кутаисский собор. Рис. 29 – 42 стр.
169. Развалины Кутаисского собора. Фототип. – 42 стр.
170. Кутаисский собор. Рис. 30 – стр. 43.
171. Кутаисский собор. Рис. 31 – стр. 44.
172. Кутаисский собор. Рис. 32 – стр. 44.
173. Кутаисский собор. Рис. 33. სვეტი – გვ. 45.
174. Церковь Мартвили близь Кутаиса – 52 ф.
175. Рис. 41. Церковь – 53 стр.
176. Церковь Мама Цминда (Батумская обл.), ф.
177. Церковь Мама Цминда, орн. рис. 58.
178. Развалины Церкви в Свети, ф. 59.
179. Храм Свети и план Храма Свети, рис. 62.
180. Свети (фасад и разрез), рис. 62.
181. Храм в Опизе (внутренность развалин).
182. Опиза – фасад (рис.).
183. Развалины монастыря в Опизе, фото (64).
184. Внутренность развалин в Опизе – 64.
185. Внутренность церкви в Порте, фото – 66.
186. Порта, фасад. Рис. М. Павл. – 66.
187. Церковь в Порте фасад южн. М. Пав. – 66.
188. Долис-Кана. М. Павл. – 70.
189. Эни-Рабат. Пав. – 70.
190. Церковь. в Эни-Рабате, фото – 70.
191. Тбети. Орнамент, рис. 44. – 72. М. П.
192. Фасад Тбети – 72. М. Пав.
193. Тбети, часть западных хор., фото – 72.
194. Внутренний Вид Церкви в Тбети, фото.
195. Церковь. в Тбете с северо-восточной стороны – стр. 74.
196. Тбет, фасад с юга, рис. М. Павлин.
197. Тбети. Детали южных окон – იშვიათი ორნამენტებია.

Материалы по археологии Кавказа
Выпуск. VII. 1898
198. Шуамтинский монастырь – рис. №1. стр. 5.
199. Надпись на оборотной стороне образа Божьей Матери (Копия с Хахульского-Гелатского). შუამთაშია დასაფლავებული ალექსანდრე ჭავჭავაძე – გვ. 6.
200. Алавердский монастырь, рис. – стр. 7.
201. Бодбийский св. Нины монастырь – стр. 21.
202. Деталь – стр. 27.
203. მახარობლები – გვ. 42.
204. Плащаница – стр. 56.
205. Икона Кавтисхевского Монастыря – стр. 68.
206. Икона Шуамтинского монаcтыря – стр. 68. ღვთისმშობელი.
207. Кишский храм.
208. Давидо-Гареджский пустырь – фототипи.
209. Гуджара Давидо-Гареджской пустыни.
210. Фрески в храме Набахтеви.
211. Самтависский храм.
212. Храм в Манглисе.
213. Плащаница Цилканского Храма.
214. Кавтисхевский Монастырь.
215. Питаретский храм.
216. Крепость Самшвилде. до 70-ой стр.
217. Ананур.
218. Кацхский монастырь – стр. 83.
219. Рис. 12. ხუცური – стр. 99.
220. Развалины Эхвеви – орнамент 109.
221. Дчабукт-мта – рис. 111.
222. Вознесение Креста на Кацхском соборе, орнамент – стр. 114.
223. Кацхская колонна – стр. 114.
224. Гвимский монастырь – древняя дверь. ორნამენტი.
225. Гвимский монастырь – восточный фасад.
226. Саванская Церковь. Зап. фас.
227. Саванская Церковь – южный прит.
228. Наличник северных дверей.
229. Церковь Эхвеви, наличник западных дверей.
230. Дчабукт-мта. Иконостас. Фото.
231. Храм Спаса на горе Квирике. Фото.

Материалы по археологии Кавказа
Выпуск II. 1889
232. 14 рисунков „Гебских“ (Из них четыре на отдельном листе в увеличенном виде). Сделано красиво.

Итак: Выпуски II, III, IV,  и VII – имеющиеся налицо, дают 232 снимка с грузинских археологических памятников.
Надо ознакомиться и с остальными выпусками, и это надо сделать самому – в ближайшее-же время.
Привести их в известную систему, работая паралельно над стихотворениями, касающимися этой области (Для этого надо составить список рукописных, еще не напечатанных вещей. Имея налицо список иллюстраций и список стихотворений, надо дальше работать над художественным оформлением выставки, и т. д.).
Мибинав лизи-личеди.

Можно использовать и самую обложку выпусков. На ней очень хорошо нарисованы:
233. Дворец наместника – впереди алея карагачевая (სდგას ხეივანი სასახლის წინ... სონეტი).
234. Орнаментация надписи „Кавказ“. Линии четки, орнамент красивый. Ковровое каймо.
235. Декорированный тропическими растениями зал, в рамке грузинского стиля и кавказцы в национальных костюмах.
236. Можно переделать женскую фигуру с светильником в руках, возседающую у изголовья сфинкса. Ее можно одеть в национальный грузинский костюм, позу оставить такую-же, и т. д. "Мибинав лизи-личеди".

საქართველოს ისტორია
ბერძენიშვილის, ჯავახიშვილის და ჯანაშიასი
1946 წ.
1. ქართული ხალხური ორნამენტი ხეზე (მეგრული ორნამენტი, [შესასვლელი] კარები).  გვ. 15.
2. ქართული ხალხური ორნამენტი ხეზე (ბუხრისთავი თრიალეთიდან, სიცოცხლის ხის, მთვარის, მზისა და ცხოველების გამოსახულებით). ლაზი ოსტატის ნახელავი - გვ. 5.
3. მამაკაცი სფინქსი, სუბარული ქანდაკება თელ-ჰალაფიდან, გოეტცეს გამოცემით - გვ. 21.
4. ფრთოსანი მზის დისკო ხელთ უჭირავთ ზღაპრულ არსებებს, შუაში გამოსახულია თაყვანისმცემელი მამაკაცი, სუბარული ქანდაკება თელ-ჰალაფიდან. გოეტცეს გამოცემით - გვ. 23.
5. გმირთ-ნაკვეთის-კარი. სოფ. ჩოლაყი, მდინარე ქციის (ხრამი) ხეობა. ლ. მელიქსეთ-ბეგის გამოცემით - გვ. 24.
6. ბაჯაღლო ოქროს თასი, შემკული ორნამენტითა და ფერადი ქვებით (ფირუზი, სარდიონი). თრიალეთის სამარხიდან. II ათასწლეულის მეორე ნახევარი ჩვენს ერამდე. ბ. კუფტინის გამოცემით.
7. ხის ჩუქურთმა - გვ. 26.
8. კოლხური ბრინჯაოს იარაღი დას. საქართველოს სხვადასხვა ადგილებიდან. ქვემოთ ბრინჯაოს ცული ბრინჯაოსავე ტარით, სატევრის პირები (ქუთაისისა და სოხუმის მუზეუმებიდან) - გვ. 29.
9. ბრინჯაოს მახვილები და სატევრები სამთავროდან. მცხეთის არქ. ექსპედიცია - გვ. 30.
10. ცხენის ეტლის გამოსახულება ბრინჯაოს სარტყელზე ახტალიდან (დე-მორგანის გამოცემით) - გვ. 31.
11. აღმოსავლურ-ქართული საომარი ცული, შუბის პირი და ისრების პირები სამთავროს ბრინჯაოს ხანის სამარხებიდან (მცხეთის არქ. ექსპ.) - გვ. 32.
12. ხალხური ბრინჯაოს სფინქსი. ერმიტაჟი - გვ. 38.
13. ქართული ხალხური ხის ორნამენტი - 42.
14. ნადირობის გამოსახულება ბრინჯაოს სარტყელზე. სოფ. სანთიდან (თრიალეთი. დაპატარავებულია). კუფტინის გამოცემით - გვ. 43.
15. იმავე სარტყელის ნაწილი (უფრო დიდი ზომის) - გვ. 44.
16. ბრინჯაოს ლაგმები სვირიდან და ლაილაშიდან (ქუთ. მუზეუმი) - გვ. 46.
17. კოლხური ბრინჯაოს ცულებისა და ცულ-ნამგალას კოლექცია ლეჩხუმიდან. საქ. მუზეუმი, არქეოლოგ. განყ. - გვ. 47.
18. რკინის მახვილის ბრინჯაოს ტარი სამთავროდან - გვ. 49.
19. უფლისციხე - გვ. 50.
20. უფლისციხე. კლდეში ნაკვეთი ქუჩა - გვ. 51.
21. ბრინჯაოს თოხი, საჭრეთელი, ნიშანი ქვევრზე - გვ. 52-53.
22. ოქროს ნივთები ახალგორიდან. ცხენის აკაზმულობის ნაწილები. სამკაული შეკაზმული ცხენის ქანდაკური გამოსახულებით; შუაში - საყურე. ი. სმირნოვის გამოცემით - გვ. 54.
23. სუფრის ჭურჭელი ვერცხლისა, ახალგორის განძიდან - გვ. 55.
24. ბრინჯაოს სარტყლის ბალთა სოფ. ღებიდან - გვ. 57.
25. ბრინჯაოს სარტყელის ბალთა სოფ. ღორეშიდან - გვ. 58.
26. მითრიდატ პონტოელი. რეინაკის გამოცემით - გვ. 61.
27. მცხეთა - 1906 წ. ფოტოგრაფია - გვ. 63.
28. მცხეთა - გათხრების უბანი (სამთავრო) - გვ. 64.
29. უფლისციხე - კლდეში ნაკვეთი დარბაზთაგანი - გვ. 69.
30. მცხეთა - სახურავი კრამიტი, ჩვენი წელთაღრიცხვის დამდეგი - გვ. 70.
31. ქალის სამკაულები ოქროსი არმაზიდან (ყელსაბამი, სამაჯურები, ბეჭდები, საყურეები და სხვ.) - გვ. 71.
32. არმაზი, ოქროს ნივთები, უძვირფასესი ყელსაბამი - გვ. 73.
33. ერისთავი ზევახი და მისი მეუღლე - გვ. 14.
34. არმაზი. ოქროს ნივთები ასპარუგ ერისთავისა, საერისთავო სატევრის ქარქაში - გვ. 15.
35. ასპარუგ ერისთავი - გვ. 76.
36. შუშის სურა მცხ. სამარხიდან - გვ. 78.
37. არმაზი. ვერცხლის აზარფეშა - გვ. 82.
38. ვერცხლის ლანგარი - გვ. 84.
39. არმაზის შიდაციხის ნაშთები. ბურჯის ნაშთები. ზღუდის ნაშთები - გვ. 84.
40. ხალხური ხის ორნამენტი - გვ. 86.
41.  სახლის ჭერის სამკაული. თრიალეთიდან. ლაზი ოსტატის ნახელავი - გვ. 89 (ეთნოგრაფიული განყ.).
42. ქართული დამწერლობის განვითარების ტაბულა - გვ. 92.
43. ბოლნისის ქართული წარწერა 492-3 წ. - გვ. 94.
44. წარჩინებული კლდეეთიდან - გვ. 100.
45. ოქროს ნივთები კლდეეთიდან - გვ. 101.
46. ოქროს ნივთები ურეკიდან - გვ. 102.
47. უჯარმა ციხე-გალავნის კედელი - გვ. 108.
48. ოქროს დუგმები (არმაზიდან) - გვ. 113.
49. ბოლნისი, სვეტისთავი. გ. ჩუბინაშვილის გამოცემა - გვ. 117.
50. ქართული ხის ორნამენტი - გვ. 126.
51. მცხეთის ჯვარი (ხედი დასავლეთიდან) - გვ. 127.
52. მცხეთის ჯვარი (გ. ჩუბ.) - გვ. 129.
53. მცხეთის ჯვარი (შინაგანი ხედი) - გვ. 131.
54. მცხეთის ჯვარი (ქანდაკება, ასომთავ.) - გვ. 133.
55. გლეხური ქართული დარბაზი - გვ. 135.
56. ასომთავრული ხელის ნიმუში. მე-10 ს. - გვ. 137.
57. ქართული ხის ორნამ. - გვ. 139.
58. ნუსხა ხუცური - 124 (მე-10, მე-11 სს.).
59. არაბული ციფრები მე-10 ს. ქართულ ხელნაწერში - გვ. 145.
60. ქართული ორნ. - გვ. 146.
61. ოშკი. X ს. - გვ. 152.
62. მზის საათი (დოლისყანა) - გვ. 153.
63.  კლდეკარის გამოსასვლელი - გვ. 155.
64. დავით მესამის ჯვარი და წარწერა - გვ. 156.
65. დავით კურაპალატის ვერცხლის ფული - გვ. 157.
66. ხახული. XI ს. ორბის ბარელიეფით - გვ. 160.
67. ხის ორნამენტი - გვ. 162.
68. იშხანი, (ამჟამად თურქ. საზღვრებშია) - გვ. 164.
69. იშხანი, აღმოსავლეთის სარკმელი - გვ. 166.
70. გაკრული ნუსხა-ხუცურის ნიმუში - გვ. 167.
71. ბაგრატ IV-ის ფ. „დრამა“ - გვ. 168.
72. მდივან-მწიგნობრული ხელის ნიმუში: „გურგენ მეფეთა-მეფისაი პაპისა ჩემისა ბაგრატ კურაპალატისაი და მამისა ჩემისა გი. მეფისაი, რლითა იგი ტყენი და ზღ...“ (საქართველოს მუზეუმის ხელნაწერების განყოფ.). რა არის „ზღ...“? უნდა შემოწმებულ იქნას.
73. სამთავისის ტაძარი. 1030 წ. - გვ. 171.
74. სამთავისი აღმოსავლეთი კედლის სამკაული - გვ. 173.
75. ორნამენტის ნიმუში სამთავისიდან (მშვენიერია) - გვ. 174.
76. სვეტისთავი ბაგრატის ტაძრიდან ქუთაისში. XI ს. დასაწყისი - გვ. 175.
77. ქართული ხის ორნამენტი - გვ. 176.
78. გელათი. საერთო ხედი სამხრეთ აღმოსავლეთიდან - გვ. 179.
79. მცხეთა. სამთავროს ტაძარი. XI ს. - გვ. 180.
80. დავით აღმაშენებელი. გელათის ფრესკა - გვ. 181.
81. პატარა ონი. X ს. კარის სამკაული. „მეტეხი“  - გვ. 185.
82. ფასკუნჯი სამთავისის კედლიდან.  1030. - გვ. 186.
83. ნიმუში ქართული ორნამენტისა ქვაზე ატენიდან. XI-XII სს. - გვ. 198.
84. გიორგი მესამე (თავიდან ფეხებამდე ორნამენტებია) - გვ. 200.
85. გიორგი მესამის ფლური - გვ. 201.
86. ხის ორნამენტი - გვ. 203.
87. თამარ მეფე. ბეთანიის ფრესკა - გვ. 204.
88. თამარისა და დავითის ფული - გვ. 205.
89. მდივან-მწიგნობრული ხელის ნიმუში თამარის მეფობიდან (ვანის სახარება) (საქ. მუზეუმის ხელნაწერების განყოფილება) - გვ. 207.
90. მდივან-მწიგნობრული ხელის ნიმუში თამარის მეფობიდან - გვ. 208.
91. თამარ-მეფე. ნახ. ქ. მაღალაშვილისა - გვ. 209.
92. გიორგი-ლაშა. ბეთანიის ფრესკა - გვ. 211.
93. მდივან-მწიგნობრული ხელი თამარის დროის (ხელნაწერთა განყ.) - გვ. 214.
94. რუქა საქართველოისა თამარის დროს - გვ. 215.
95. ხიდი ქართული ასომთავრული წარწერით. ბესლაათზე - გვ. 216.
96. რუსთაველის ეპოქის ქართული მინანქრის ნიმუშები - გვ. 225.
97. წყაროსთავის სახარების ყდა, ოქრო მქანდაკებლის ბექა ოპიზარის ნამუშევარი. 1195 - გვ. 226.
98. შოთა რუსთაველი. უჩა ჯაფარიძის ნახ. - გვ. 228.
99. ბექა ოპიზარი - ანჩისხატის გვერდის ჩარჩოს მოჭედილობა. შ. ამირანაშვილის გამოცემით - გვ. 229.
100. ქართული ხალხური ორნამენტი ხეზე (მერხი) ქსნის ხეობიდან. საქართველოს მუზეუმის ეთნოგრაფიული განყოფილება - გვ. 230.
101. ქანდაკება ვერცხლის დისკოზე. გელათიდან. XII ს. კონდაკოვის გამოცემა - გვ. 231.
102. ქართული ხალხური ხის ორნ. - გვ. 233.
103. რუქა „საქართველო და ახლო აღმოსავლეთი XIII საუკ. დამდეგს“ - გვ. 234.
104. ფიტარეთი. XIII საუკ. დამდეგი - გვ. 237.
105. ფიტარეთი. ორნამენტები - გვ. 239.
106. ციხე-ქალაქი დმანისის ნაშთები - გვ. 244.
107. ქართული ორნამენტის ნიმუში ქვათახევის ტაძრიდან (XIII ს. დამდეგი). დიდებულია - გვ. 246.
108. სარგის, სამცხის სპასალარი. საფარის ფრესკა. XIV ს. - გვ. 255.
109. ქართული ხელნაწერის მორთულობის ნიმუში. შიო-მღვიმის სახარება. 1270 წ. - გვ. 263.
110. ბექა მანდატურთ-უხუცესი. XIV ს. ფრ. - გვ. 268.
111. ხალხური ხის ორნ. - გვ. 272.
112. თმოგვის ციხე - გვ. 275.
113. ხის ორნ. - გვ. 276, 287, 300, 327, 347, 357.
114. აწყურის ციხის ნაშთები - გვ. 290.
115. ქართველი რაინდების ტურნირი. კასტელოს ალბომიდან. XVII - გვ. 303.
116. ლევან, კახთა მეფე სახლობით (შუა-მთის ფრესკა) - გვ. 311.
117. ქართვ. რაინდების ტურნირი XVII საუკ. (კასტელო) - გვ. 314.
118. გორის ციხე XIX ს. შუა წლებში - გვ. 321.
119. დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე (კასტელო) - გვ. 331.
120. ანანური. არაგვის ერისთავთა რეზიდენციის ციხე-სიმაგრე და ეკლესია XVII ს. - გვ. 333.
121. თეიმურაზ I მეუღლით უცხოობაში (კასტელო) - გვ. 337.
122. „ვეფხის-ტყაოსნის“ მორთულობის ნიმუში. XVIII ს. - გვ. 344.
123. სამეგრელოს მთავარი ლევანი (კასტელო) - გვ.  353.
124. იმერთა მეფისა და სამეგრ. მთავრის შეხვედრა (კასტელო) - გვ. 354.
125. დედოფალ მაღალაძეთა ოჯახი. წინარეხის ფრესკა. XVIII. გაგარინის გამოცემიდან - გვ. 355.
126. ვამიყ ლიპარტიანი (კასტელო) - გვ. 356.
127. ნადიმი ქართლის მეფის სასახლეში (კასტელო) - გვ. 358.
129. მიღება შაჰის კარზე. ჯაბადარი ირანში. XVIII - გვ. 359.
130. XVI ს. ირანში მომუშავე ქართველი მხატვრის სიაუშის ნახატი (ქვემოთ წარწერა სპარსულად "სიაუშის ხელობა") - გვ. 360.
131. თბილისი 1672 წ. (შარდენით) - გვ. 361.
132. „ვეფხის-ტყაოსნის“ თავფურცელი ვახტანგ VI-ის გამოცემით 1712 წ. - გვ. 364.
132. საბა-სულხან ორბელიანი - გვ. 365.
133. დავით გურამიშვილი - გვ. 366.
134. არჩილ (ხმლით ხელში) - გვ. 367.
135. ტფილისი 1700 წლებში (ტურნეფორით) - გვ. 369.
136. თბილისელი ქალები 1700 წლ. (ტურნეფ.) - გვ. 370.
137. ხის ორნამენტი - გვ. 371, 376, 403.
138. ირაკლი მეორე (მეტეხის მუზეუმი) - გვ. 378.
139. მეგრელი ფეოდალის ოჯახი, მარტვილის ფრესკა XVII ს. - გვ. 388.
140. სოლომონ პირველი. მეტეხი - გვ. 391.
141. „ქილილა და დამანა“-ს ხელნაწერის მინიატიურა. XVIII ს. - გვ. 400.
142. საქართველო და მისი მეზობელი მხარეები. XVIII ს. რუქა - გვ. 400.
143. ერეკლეს ხელისმოწერა 1783 წლის ტრაქტატზე - გვ. 406.
144. ბაგრატიონთა სამეფო სახლის მთავარი შტოს გენეალოგიური ტაბულა. ქართველი კურაპალატები და მეფეები (იწყება ადარნასეთი, თავდება დავით მეთორმეტეთი).

იწყება ადარნასეთი
[ბაგრატიონთა] სამეფო გვარის  ბეჭედი..
თავდება გვარი ასეთი
გიორგი მეთორმეტეთი!.

იწყება რვაასი წლიდან,
თავდება ათას-რვაასით.
[ქართლი] დაიცალა სისხლიდან.
მტერთან მახვილის ბაასით.

ძველი ქართული ენის ძეგლები
აკაკი შანიძე. „ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქცია სამი შატბერდული ხელნაწერის მიხედვით
897, 936 და 973 წწ. (მეცხრე საუკუნე)
1. სურათი 1. ადიშის ოთხთავი (С) - ქრონიკონი და ნიკ. ჯუმათელის მინაწერი.
2. სურათი 2. ადიშის ოთხთავი (С) - ანდერძი (დასაწყ.).
3. სურათი 3. ადიშის ოთხთავი (С) - ანდერძი (გაგრძ.).
4. სურ. 4. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - ყდა.
5. სურ. 5. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - ჯვარი.
6. სურ. 6. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - კანონი I.
7. სურ. 7. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - კანონი II.
8. სურ. 8. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - კანონი II და III.
9. სურ. 9. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - კანონი IV და V.
10. სურ. 10. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - კანონი V-VI.
11. სურ. 11. ჯრუჭის ოთთავი (D) - კანონი VII-VIII.
12. სურ. 12. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - კანონი IX და X.
13. სურ. 13. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - კანონი X.
14. სურ. 14. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - იოვ. 12, 14-21.
15. სურ. 15. ჯრუჭის ოთხთავი (D) - მათე მახარობელი.
16. სურ. 16. ღვთისმშობელი ყრმითურთ.
17. სურ. 17. მარკოზ მახარობელი.
18. სურ. 18. ბრმის განკურნება.
19. სურ. 19. ეშმაკეულის განკურნება.
20. სურ. 20. ლუკა მახარობელი.
21. სურ. 21. განრღვეულის განკურნება.
22. სურ. 22. იოვანე მახარობელი.
23. სურ. 23. ანდერძი.
24. სურ. 24. ანდერძი.
25. სურ. 25. პარხლის ოთხთავი (ტექსტი).
26. სურ. 26. პარხლის ოთხთავი (ტექსტი).
27. სურ. 27. იოვანე ბერის მინაწერები.
28. სურ. 28. ანდერძი..
29. სურ. 29. პარხლის ოთხთავი..
30. სურ. 30. შეწირულების აქტი.
            
აქ ნახსენებია საჭირო წიგნები: 1. ხანმეტი ლექციონარი (ფოტოტიპიური რეპროდუქცია). ტფ. 1944. 2. ძველი აღთქმის წიგნები ოშკური ხელნაწერის მიხედვით 2 ტომად. ხანმეტი ლექციონარი მე-7 საუკუნისაა.
2. ქართულ ხელნაწერთა მორთულობის ნიმუშები. 1940. სამი მინიატურითაა - რენე შმერლინგის შენიშვნა (მგონია, ამირანაშვილისაა?).

არქანჯელო ლამბერტი (XVII საუკუნე)
სამეგრელოს აღწერა
Targmani italiuridan aleqsandre Wyoniasi
1938. tfilisi
1. ლევან დადიანი. სამეგრ. მთავ. 1611-57 წწ. (საქართვ. მუზ.) - გვ. 17.
2. მეგრელი გლეხის ქალი - გვ. 29.
3. სამეგრელოს მთავრის სასახლე ზუგდიდში - გვ. 33.
4. მაღალი წოდების ქალი - გვ. 39.
5. მაღალი წოდების ქალი - გვ. 45.
6. გლეხები სადილობენ მუშათა შემდეგ: უკანა პლანზე სახლის აგება - გვ. 52.
7. ნადირობა - გვ. 57.
8. მეგრელი გლეხის ქალი - გვ. 77.
9. მეგრელი გლეხის ქალი - გვ. 83.
10. იმერეთის მეფისა და სამ. მთავრის შეხვედრა - გვ. 88.
11. ჩოგნით ბურთაობა - გვ. 95.
12. ჩოგნით ბურთაობა - გვ. 99.
13. ყაბახი - გვ. 102.
14. ნიშანში სროლა - გვ. 107.
15. მისიონერების ბინა სამეგრელოში - გვ. 111.
17. პატრების ბინები და ეკლესია სამეგრელოში - გვ. 133.
18. მეგრელები საღმრთოს (ძროხას) ჰკლავენ - გვ. 138.
19. ბავშების გაყიდვა თურქებზე - გვ. 159.

Тифлисский Сионский Кафедральный Собор
Пр. М. Ткемаладзе
Тифлис. 1904 г.
1. Внешний вид Сионского храма - стр. 1.
2. Иконостас – стр. 12.
3. Икона Сионской Божьей Матери - стр.17.
4. Икона св. Нины, в которой хранится крест из виноградной лозы – стр. 22.
5. Подлинный крест св. Нины – стр. 24.
6. Заалом Баратовым посв. икона – стр. 40.
7. Нерукотворный образ Спасит. – стр. 62.
8. Митры – стр. 50.
9. Митро №2 – стр. 52.
10. Митро №2 – стр. 54.
11. Митро №2 – стр. 56.
12. Черный клобук – каталикоса Антония. №1. Кресты. №2. Митра. №1, 2, 3, 4 – стр. 72.
13. Палицы. Поручи. Икона Б. М. – стр. 92.

Фрески древней Грузии
Сахелгами (weli araa aRniSnuli)
Н. И. Толмачевская
1. ყდაზე – ნახატია.
2. ორნამენტი თავფურცელზე.
3. ორნამენტები: 3, 7, 12, 15, 16, 21, 24, 36, 39, 40a, 40b, 41, 42, 43a, 44b, 48, 49, 50, 53.
4. Бедия, рис. 1 – გვ. 11.
5. Атени, рис. 2 - გვ. 11.
6. Атени, рис. 3 – გვ.11.
7. Атени, рис. 4 – გვ. 11.
8. Мон. Шио-Мгвиме, рис. 5 – 14 стр.
9. Мон. Шио-Мгвиме, рис. 6 – 14 стр.
10. Мон. Шио-Мгвиме, рис. 7 – 14 стр.
11. Бетания – рис. 9 – 14 стр.
12. Бетания. Цар. Тамара – рис. 10 – 14 стр.
13. Бетания, рис. 11 – 14 стр.
14. Кинцвиси – 18 стр.
15. Кинцвиси – 18 стр.
16. Тимотес-Убани – 18 стр.
17. Кобер (Арм.) – 22 стр.
18. Икви – 23 стр.
19. Ахтала – 23 стр.
20. Саорбиси – стр. 26.
21. Павниси – стр. 26.
22. Церковь с. Монастери – стр. 26.
23. Маленькая церковь в с. Саванэ – стр. 26.
24. Убиси. Апсида. Деталь тайной веч. – стр. 30.
25. Убиси. Апсида. Деталь Т. Веч. – стр. 30.
26. Убиси – стр. 31.  
27. Убиси – стр. 31.
28. Убиси – стр. 31.
29. Цаленджиха – стр. 34.
30. Цаленджиха – стр. 34.
31. Цаленджиха – стр. 34.
32. Лихне – стр. 35.  
33. Лихне – стр. 35.
34. Набахтеви. Апсида – стр. 38.
35. Набахтеви. Апсида – стр. 38.
36. Зарзма – стр. 39.  
37. Зарзма – стр. 39.
38. Изображение гор в разных памятниках – стр. 42.
39. Гелат. Св. Онуфрий – стр. 42.
40. Сапара. Ктитор.
41. Ахали Шуа-Мта (Кахетия) – стр. 43.  
42. Ахали Шуа-Мта (Кахетия) – стр. 43.
43. Бедиа. X в. Голова святого – стр. 43.
44. Атени. X в. Голова святого – стр. 43.
45. Кобер. Гол. Св. – стр. 44.
46. Ахтала. Гол. Св. XII в. – стр. 44.
47. Шио-Мгвиме. XI в. – стр. 45.
48. Кобер. XIII в. – стр. 45.
49. Бетаниа – XII в. – 46 стр.
50. Бетаниа – XII в. – 46 стр.
51. Мцхет. Сион. сред. <нефа> – 46 стр.
52. Мухравань (Кахетия) Апс. – 46 стр.
53. Пицунда (Абхазия). Надгробный пи.. –  стр. 46.
54. Монаст. Самтавро. Апсида – стр. 46.
55. Мухровань. Свод… XVII? – стр. 47.
56. Атени. Апсида. X в. – стр. 47.
57. Бетания. XII в. – стр. 48.
58. Мартвили (Портрет мингрельской княгини) – стр. 52.
59. Цаленджиха. Начальник над поварами – стр. 52.
60. Мон. Ркони. Деталь Крещенья – стр. 52.
61. Хони. Роспись свода базилики. XVII в. – стр. 52.
62. Хони. Роспись свода базилики XVII в. – стр. 52.
В виду того, что фотографирование памятников на местах не всегда дает желательные результаты, благодаря отсутствию достаточного света…

„ხუთი წელი ფშავ-ხევსურეთში“
ექ. გიორგი თედორაძე. თბილისი.
1. მწევრის საფლავი (სალოცავი) - გვ. 24.
2. ხევსურის ტანისამოსი (ფერადი ორნამენტი) - 40 გვ.
3. ხევსურის ფარაგი (ორნამენტი ფერ.) - გვ. 48.
4. სოფ. ახიელი (არხოტას თემაში), სადაცა, ხალხის გადმოცემით დაიბადა და აღიზარდა ხოგაის მინდია - გვ. 96.

ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები
ივანე ჯავახიშვილი. თბილისი. 1938 წელი
1. სამხედრო მესაკრავეთა მწყობრი (ფერადი).
2. საცეკვაოს დამკვრელი მწყობრი (ფერადი).
3-25. ტაბულები ქართული მუსიკალური ინსტრუმენტებისა.
26. ექვსძალიანი საკრავი და მედაირე (ვეფხ. ტყაოსნიდან) - XXVI.
27. სამძალიანი და 28 ძალიანი ჩანგი - XXVII.
28. სვანი მეჩანგე და ჭუნირი - XXVIII.
29. ტარიელის ლაშქარი მესაყვირითურთ - XXIX.
                    
„სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარის
ახალი წლის ციკლი“
ვ. ბარდაველიძე. ტფილისი. 1932
1. ტაბულა უჟმურისა - II.
2. ჩიჩალაგი და სხვ. - ტაბ. III.
3. საახალწლო - მეკვლე - ტაბ. IV.
4. საახალწლო - ტაბ. V.
5. სალოცავი სარემელი (სახლის ფასადი) - ტაბ. VI.
6. გოდორი საახალწლო შემოსალოცით და სხვ. - ტაბ. VIII.
7. სასმისი ხისა - ტაბ. X.
8. სკამი ორნამენტით - ტაბ. X.
9. კიდობანი ორნამენტით. 10. მერხი ორნამენტით. 11. სახლის უფროსის სავარძელი. 12. სახლის უფროსის სავარძელი. - ტაბ. XI, XII.

ილია ჭავჭავაძე. თხზულებანი
ტომი I. 1914 წ. ტფილისი
მიხ. გედევანიშვილის გამოცემა
1. წინა ფურცელზე ქართული ორნამენტით.
2. ილია ჭავჭავაძე - გ. გაბაშვილის ნახატი.
3. სოფ. წიწამური. ძეგლი მკვლელობის ადგილს (წინასიტყვაობა).
4. ილია ჭავჭავაძე. ფოტო სურათი - გვ. I.
5. სოფ. ყვარელი. სახლი, რომელშიაც დაიბადა ილია - VIII.
6. ილია. 1859 წ. - XVII.
7. ურემი, რომლითაც მოასვენეს წიწამურის გზაზე ილია - XLIII.
8. „ივერიის“ რედაქცია - XLIX.
9. ეტლი, რომელშიაც მოკლულ იქნა ილია - LIII.
10. „ცხენები“ - ილია ჭავჭავაძის კაბინეტში - LXII.
11. ილიას სახლი საგურამოში - LXVII.
12. კაკლის ხე ილიას ეზოში - LXX.
13. ილიას სამუშაო ოთახი საგურამოში - LXXII.
14. თავხურვა - LXXVIII.
15. ილიას ცხედრის გადმოსვენება. პანაშვიდი მცხეთაში - LXXXII.
16. ილია კუბოში - LXXXVI.
17. ტფილისი. სამგლოვიარო პროცესია - LXXXVII.
18. ძეგლი ილიას საფლავზე - CXVIII.
19. ტყემ მოისხა ფოთოლი (ავტოგრაფი) - CXVIX.
20. მთაწმინდა. მამადავითის ეკლესია (ლექსების წინ).
21. ლექსების ორნამენტი - 1 გვ.
22. ყვარლის მთებს - 3 გვ.
23. ორნამენტი ქვისა - გვ. 5.
24. ორნამენტი ქვისა - გვ. 6.
25. ორნამენტიანი სკამი - გვ. 7.
26. გუთნის დედა - გვ. 11.
27. ორნამენტებიანი ქვები - გვ. 12.
28. ფრესკა - გვ. 13.
29. ორნამენტი - გვ. 13.
30. ორნამენტი - გვ. 15.
31. ორნამენტი - გვ. 16.
32. ორნამენტი - გვ. 17.
33. ორნამენტი - გვ. 19.
34. ორნამენტი - ქუთაისის ტაძრიდან - გვ. 21 და 102.
35. ორნამენტი - გვ. 23.
36. ორნამენტი წაქცეული ქვისა - გვ. 24.
35. ქართვლის დედას ორნ. - გვ. 25.
36. ორნამენტი - გვ. 26.
37. ორნ. - გვ. 27.
38. ორნ. - გვ. 28.
39. ორნ. - გვ. 29
40. ორნ. - გვ. 32.
41. ორნ. - გვ. 34.
42. ორნ. - გვ. 37.
43. ორნამენტი - გვ. 38.
44. კარგი ორნამენტი. ქვა, შორით არაგვი - გვ. 39.
45. ორნამენტები - გვ. 40.
46. 47. 48. 49. ორნამენტები - 40-48 გვ.
50. ორნამენტი. შორს არაგვი - გვ. 53.
51. ორნ. - გვ. 54.
51. ორნამენტი, არაგვი, მთა - გვ. 56.
52. მძინარე ქალი, შორს მთები, კოშკი - გვ. 57.
53. მუშა. შუაბაზრისკენ - გვ. 58.
54. ძველი ტფილისი - გვ. 50.
55. ორნამენტი და შორს მცხეთა - გვ. 63.
56. ორნ. - გვ. 64.
57. იანიჩარი - გვ. 66.
58. ორნ. - გვ. 68. 69.
59. ორნამენტი. არაგვი - გვ. 71.
60. გაზაფხულის წინა სურათი - გვ. 73. ორნამენტიცაა გვერდებზე - 74, 75, 77.
61. პარიზის კომუნა - გვ. 78.
62. ორნამენტი - გვ. 79.
63. წაქცეული სვეტი - გვ. 104.
64. ბაზალეთის ტბა. თამარ მეფე - გვ. 108.
65. გვერდი 110 - მთები, მდინარე, ლერწმები.
66. „პოემები“ ჩასმული ორნამენტი - გვ. 117.
67. „აჩრდილი“. ორნამენტ. - გვ. 119.
68. „და მომევლინა მე კაცი დიდი, მყინვარზედ მდგომი, მოხუცებული“ - გვ. 122.
69. „აგერ თბილისიც“ - გვ. 132.
70. აგერა მცხეთაც - გვ. 133.
71. „დედა და შვილი“. ორნამენტი - გვ. 142.
72. ქართული კოშკი - გვ. 143.
73. „დედა და შვილი“ - გვ. 158.
74. „ეპიზოდი ყაჩაღის ცხოვრებიდამ“. ორნამ. - გვ. 159.
75. მეურმე და ყაჩაღი - გვ. 163.
71. ყვარელი. შარაგზა და კუდიგორა - გვ. 164.
72. ყვარელი. კუის წყარო კუდიგორასთან - გვ. 166.
73. წამოხტა კაკო ლომივით ზეზე. იქვე ცხენი - გვ. 170.
74. ორი მეგობარი. ყაჩაღი - გვ. 184.
75. „მეფე დიმიტრი“. ორნამენტ. - გვ. 185.
76. „ბრმა მეფანდურე და ხალხი“ - გვ. 187.
77. „გამობრძანდა ბოლოს მეფეც“ - გვ. 202.
78. მიმგვარეს ყეინს ურჯულოს - გვ. 210.
79. „განდეგილი“ - გვ. 216 (კარგია).
80. ჯალათი - გვ. 216.
81. განდეგილი. ძველი მონასტერი - გვ. 219.
82. ლოცვა ბერისა. ქართული ორნამენტ. - გვ. 222.
83. მწყემსი ქალი ცხვრებით მთაში - გვ. 230.
84. განდეგილი და მწყესი ქალი - გვ. 236.
85. მონასტერი კლდეზე - გვ. 240.
86. „მოთხრობანი“ - გვ. 241.
87. მოხევის ეზო - გვ. 260.
88. ორი ბავში. იქით ტფილისი, გლახის ნაამბ. - გვ. 261.
89. დარბევა - გვ. 317.
90. შეხვედრა მთებში - გვ. 328.
91. „თელეთობაზე“ - გვ. 382.
92. სოფ. ყვარელი „ილიას წისქვილი“ - გვ. 434.
93. ოთარაანთ ქვრივი ორნამენტებში - გვ. 446.
94. კესო... - გვ. 484.
95. „ვარიანტები“. ორნ. - გვ. 496.
96. წიწამური. ის ადგილი, სადაც ილია მოჰკლეს - გვ. 534.
97. ტფილისი, ილიას გამოსვენება სიონიდან - გვ. 557.

702 სურათი.                    

P. S. 22. X-47. შემხვდა ამირანაშვილი. დამპირდა მასალებს.

*
პუშკინი სხვადასხვა ენებზე.
1. თურქულ (тюркский) ენაზე - „Рувревский“. (ბაქო). 2. კაზახურ (Казахстанский. Кагит. Д.). 3. სომხურ ენაზე. 4. ტაჯიკურ ენაზე. 5. На удмуртском яз. 6. На шорском яз. 7. На грузинском. 8. На чувашском. 9. На цыганском. 10. На финском. 11. На бурятском. 12. На кабардино-черкесском. 13. На ассирийском. 14. На узбекском. 15. На абхазском. 16. На марийском. 17. На еврейском. 18. На еверекийском.

1947