შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-181 - 1947 წელი


„მცხეთა“. 1947 წ.

* * *
1. „Заря Востока“. 1947 წ., 25 იანვ., №19 (6913). Академик С. Джанашиа: „Грубое искажение исторической правды“.
2. „მცხეთა არს ორს მდინარეს შორის“ (შენიშვნა).