შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-3 - ნოემბერი, 1946 წელი


10 ნოემბერს, 1946 წ., მწერალთა სასახლეში.

დელეგაცია ლიტველი მწერლებისა.
მე მათ დავურიგე წიგნები. დავპირდი პეტრე შარიას წიგნს.
1. ცვირკა პეტრას - თავმჯდომარე მწერალთა კავშირის.
2. ვენუოლის ანტანას [(ავტორი „კავკასიური ლეგენდების“)].
3. პაუკშტელის იოზას - რომანისტი.
4. ჟუკაუსკას ალბინას - პროზაიკოსი, პოვეტი.
5. დლიგაჩი - ამათი გიდი.

10 გ. აჭარის ძველ წიგნში, სადაც ისმოდა დარდი.

ტაბალი. მოს-ხი. ტაბ-ალი. ტაბ-ალი.