შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-617-16 - 1946 წლის შემდეგ


სახელგამის წიგნი
1. ცხრა მაისი - ტეზისი პოემისა.
2. ფიქრები ძაუგთან.
3. იმ დღეებს ძეგლი უნდა აუგო (მეორე ეგზემპლიარი).

1. დაბრუნებული წიგნიდან აფხ. წ. შესწორება.
2. მთლიანი შეტანა. აქ არის.
3. შეტანა აფხაზეთის წიგნის.
4. დამთავრება „იმ დღეებს ძეგლი!“
5. მთლიანი ნუმერაცია გვერდების.
6. შინაარსი გვერდ. მიხედვით.
7. შინაარსი ალფაბეტით.

პარალელურად: გადახედვა V ტომის. გადახედვა აჭარის. სათაურები V ტომის.
ჩამატება: 1. სტალინი. 2. ბარათაშვილი. 3. ზღვა ხმაურობდა. 4. ძველ ტფილისზე.