შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-613-4 - 1946 წელი


მცირედი.
[ხელში ჩაიგდე] ზღვისპირეთი.
„იაპონიის ნაქები კვანტუნის არმია განადგ. 1945 წ. წითელ. არმ.“
გაწრთვნილი და ნაგეში ჯარი.

*
24/XII-46.
ეს ამბავი ნინამ მე არ გამიმხილა - მთელი დღე. მხოლოდ თვითონ აბესალომს წამოსცდა მოსვლისას, როცა დღეს მოიტანა „ოღნაშო“. რად უნდოდა... სადილი კი არა სჭამა... რა ემართება!

ხელის შეშლის მომენტები: ხმამაღალი ლაპარაკი. დემონსტრატ. სინელე წასვლისას. დაგვიანება გუშინ. ის ხელს გვიშლის განგებ...

23. Перв. ханжество.

*
წერილი გიორგის: იციან თუ არა.
1. გადასაბეჭდათ მიცემულია, 22/VIII, 200 ლექსი. იქნება 1-2 სეკტ.
2. ბანკიდან 1000 მან.
3. ცინკოგრაფიიდან სურათები. უზ. ისმის. მნიშვნ. კომ.
4. ვიშოვეთ წითელი მელანი.
5. კ-ფ. წვერის გაპარსვა და ფეხსაცმელი.
6. როდენის წიგნი.
7. ვყოფილვარ სახელგამის გეგმაში.
8. აპარატის შესახებ.
9. მწერალთა ყრილობა 5 სეკტ.
10. პოეტების სექცია 2 სეკტ.
11. დარეკა ამისულაშვილმა.
12. დარეკა ხ. ვარდოშ.
სახარჯოდ გვაქვს 984.