შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-611-2 - 1946 წელი


1946 წ.
1. მოსაწვევი ბარათი ალ. ჯაფარიძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკისა, რომ ის აწყობს შეხვედრას საქართველოს სახალხო პოეტთან, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრთან - გალაკტიონ ტაბიძესთან 1946 წ. 25 მარტს - საღ. 8 საათზე.
2. სოხუმის სახელმწიფო ფილარმონია, 17 მაისი, 1946. საქართველოს სახალხო პოეტის - გალაკტიონ ტაბიძის საღამო (მონაწილეობენ: ბღაჟბა, ს. წვერავა, ხ. ბერულავა, გ. ფირცხალავა, გ. გაბუნია, ქ. აგუმაა, შ. ტაბიძე. საკონცერტოში: ა. ბოკუჩავა „სარეცელთან“, სიტყვ.: გ. ტაბიძე, რეიზნერი, ბურლაკოვი, ჩიხლაძე, გორელოვი, ზუხბა, კანზასი, სალინი, ყიფიანი, ნირკანოვი. პროგრამა მიჰყავს ჭედიას, როიალთან კობზარი).
3. მოსაწვევი ბარათი ქართულად და რუსულად. აფხაზეთის საბჭოთა მწერალთა კავშირის გამგეობისა 16 მაისისათვის გალაკტიონ ტაბიძის საღამოს შესახებ.
4. აფხაზეთის 16 მაისის აფიშა.
5. Вечер Народного поэта Грузии Галактиона Табидзе – (1 გვ.) „Советская Абхазия“, 18 мая, 1946 г., №98.
6. Галактион Табидзе - „Победа“, стих., 15 мая, 1946 г., №96.
7. Галактион Табидзе – „Тост за родину“ (ст., №96).
8. Н. Бгажба. „Народный поэт Грузии Галакт. Табидзе“ (статья, №96).
9. Галактион Табидзе – „Кавкасиони“ (стих., №96).
10. Галактион Табидзе – „Казбек“ (стих., №96).
11. Галактион Табидзе – „Каждый имеет любовь свою“ ( №96).
12. Киазим Агумаа - Песня о родине, народному поэту Грузии Галактиону Табидзе, автору стихотворения „Родина“. Перевел с абхазского Борис Серебряков. №96.
13. Правление союза советских писателей Абхазии. Объявление о вечере народного поэта Грузии Галактиона Табидзе, 16 мая, 1946 г. „С. А.“, №96.
14. Сухумская Госуд. филармония, летний зал. Вечер народного поэта Грузии Галактиона Табидзе (объяв.). Советская Абхазия, 17 мая, 1946, №47.
15. Портрет Галакт. Табидзе. Сов. Абх., №96, 1946.
16. ქჲ აგუმაა - გ. ტაბიძის ლექსის თარგმანი „აფსნი ყაფშ“.
17. აზე აბია (ლექსი „აფსნი ყაფშ“).
18. აფსადგილ (ლექსი, შინკუბა, „აფსნი ყაფშ“. 15 მაისი, 1946).
19. სარა საშია (ლექსი, შინკუბა, „აფსნი ყაფშ“).
20. ანსეი სარეთ (ლექსი. ბღაჟბა. „აფსნი ყაფშ“).
21. ბღაჟბა „გალაკტიონ ტაბიძე“ (ფელეტ. „აფსნი ყაფშ“).
22. მთლიანი წარწერა ზევით - საქართველოს სახ. პოეტს, „აფსნი ყაფშ“.
23. პორტრეტი. „აფსნი ყაფშ“.
24. „ქართველი ხალხის საყვარელი მგოსანი“ (მთლიანი წაყოლება „საბჭოთა აფხაზეთი“, 1946, 15 მაისი, №95).
25. ხუტა ბერულავა. „ძვირფასი სტუმარი“ (ლექსი), „ს. აფ.“ №№95.
26. „რჩეული“, ამ სახელწოდებით გამოვიდა სახ. პოეტის, აკადემიკოსის გ. ტ. წიგნი.
27. გალაკტიონ ტაბიძე. „სამშობლო“. ლექსი.
28. შალვა ტაბიძე. „სახალხო პოეტს“. ლექსი.
29. ოთარ კუპრავა. „საყვარელ მგოსანს“. ლექსი.
30. ხვალ, 16 მაისს (აფხ. საბჭ. მწ. კავშ. გამგეობის ცნობა).
31. პორტრეტი ცენტრში. გ. ტაბიძის ლიტ. საღამოს გამო.
32. ბღაჟბა. „თანამედროვე ქართული პოეზიის სიამაყე“. №95, „ს. აფხ.“
33. Народный поэт Грузии Галактион Табидзе в Сухуми (წერილი „Советская Абхазия“, 1946 г., 21 мая, №100. I-ая стр.).
34. „На снимке Галактион Табидзе и Димитри Гулия“ (Сов. Абх. №100. Фото-снимок на первой стр.).
№35. საქართველოს სახალხო პოეტი გალაკტიონ ტაბიძე, სოხუმი, №№99, „საბჭ. აფხ.“
№№36. სურათზე: საქართველოს სახალხო პოეტი - გალაკტიონ ტაბიძე და აფხაზეთის სახალხო პოეტი - დ. გულია.
№37. ნ. ვენაძე. წერილი №99, „საბჭოთა აფხაზეთი“.
№№38. გალაკტიონ ტაბიძე „მადლობა აფხაზეთს“ (ლექსი). საბჭოთა აფხაზეთი, №№99. 1946 წ.