შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-596-5 - 1946 წელი


„ჩემი თავგადასავალი“.
1803 წ. სოლომონ II წყალობა წიგნს აძლევს მღვდელს - გიორგი ტაბიძეს და მის ძმებს: იესეს, ბეჟანს და გაბრიელს, და სხვათა შვილთა და მომავალთა.
სარგის კაკაბაძე. 1803. იესე.

გენეალოგიისათვის:
ივანე. არსენი. გიგო. სტეფანე: იოსები. ვასილი: აბესალომი. გალაკტიონი.
1. გიორგი ტაბიძე. 2. შვილი მისი ივანე. 3. ივანეს შვილი - სტეფანე. 4. სტეფანეს შვილი - ვასილი, მამა ჩვენი. 5. მეხუთე დოგმა. 6. ვასილი.
1803 წ. 1903-100 წ.
42 - 1945 წ. 142 წელი. თითქმის საუკუნის ნახევარი. გარდ. 820 - გიორგი. გარდ. 850 წ. ივანე გარ. 892 წ.

*
Прошу выписать для меня на 1947 г. по моему адресу [следующие иностранные] журналы на французском яз. [эженедельные и эжемесячные, преимущественно литературно-художеств., примерно 5-6 назв. на весь год]. У меня не имеется список иностранных изданий, и в этом всецело доверяю Вам.
Подписная стоимость будет внесена по получении от бухгалтерии...
31 июля, 1946