შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-572-20 - 1946 წელი


მე‚ გალაქტიონ ტაბიძე‚ საქართველოს სახალხო პოეტი‚ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი ვდებ ჩემს ძმასთან აბესალომ ტაბიძესთან პირობას:
1. 1946 წ. 30 ივნისს წამოვალ სოფელში.
2. ჩამოვიტან ხელნაწერებს, რომლებსაც დავამუშავებ.
3. დავწერ წიგნს და წარვუდგენ აფხაზეთს..
ხელს ვაწერთ: აბესალომ ტაბიძე
გალაკტიონ ტაბიძე
1946 წ. 16 ივნისი