შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-498-9 - 1946 წელი


ლექსი, დაწერილი კარანდაშით, ნაპოვნით აეროდრომზე, 1946 წ., 24 სეკტ.