შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-490-9 - 1946 წელი


„მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული პოეზიის უდიდესი წარმომადგენელის“ გალაკტიონ ტაბიძის ცხოვრებისა და შემოქმედების გზა მეტად რთულია.  ეს მოკლე ანგარიშიც არ ამოსწურავს ყველა მასალებს, რომელიც ეხება სამი დიდი რევოლიუციის მგოსანს, იგი შეიცავს მხოლოდ პერიოდს, დაწყებულს 1915 წლით და დამთავრებულს 1945 წლით.