შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-636-4 – 15 იანვარი, 1945 წელი


- კახელო, კამეჩი იხრჩობა, უშველე.
- მწუ-მწუ (ჩუმად).
- არიქა, კამეჩი დაიღუპა!
- მწუ-მწუ (ჩუმად).

                                                                                      *
                                   დაზოგვილი ნაკიბი,
                                   უზოგველი მანეთი.
                                   მტრის რიგების გამრღვევი,
                                   რომ ვერ სცნონ ერთმანეთი.
                                                                                                              გ. ტაბიძე
                                                                                                             15. I. 45 წ.