შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-549-3 - 1945 წლის შემდეგ


ქუდი. ჯოხი. ნინას ჩულკები. კოსტიუმი. ტელეფონი. ელეკტრონი. რადიო. ჯეჯიმები. ნინას ფული. კოსმეტიკისათვის.
სამამულო ომის პერიოდში.
რგვალი მაგიდა და მისი გადასახურავი რაიმე მოლურჯო.
2 დღის საქმე.