შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-546-2 - 1945 წელი


[მილეულია]. A. [მიდ.].

[მზე [არ] აღარ ათბობს სისხლს, არ ეფერება]
თითქო საცაა მთლად გაცივდება, გაიყინება.
ძარღვ[ებ]ში [მზითაც ვეღარ] სიცოცხლით ვეღარა თბება
სისხლის დინება.
ყოველი თქვენი.

*
ნიშით. ამაოდ.

ამაოდ [ხატზე ძველისძველ] ჯვარზე უძველეს ნიშით
        მზემ რომ დაჰხარა...

გულს ღრმად კუმ...
        სულის დაცემა.

*
თვითმფრინავი სვანეთზე (გასაკეთებელია). ომგადახდილი სვანი.