შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-576-10 - 1943 წელი


ლეო ქიაჩელს.
10 თავმჯდომარე. 10 მომხსენებელი.
გომიაშვილი. სანდრო შანშიაშვილი. 10 მომხსენებელი. 10 თანამ. 5.000 მანეთი.
„გეოგრაფიული საზოგადოება“. „ისტორიის ინსტიტუტი“.
ორი მომხსენებელი: ხუთი სიტყვის მთქმელი.
თითოეულ საღამოზე 10.000 მანეთი.
პოეზიის ინტეგრალები.
ამხ. სიმონ წვერავა. გალაკტიონ.
საერთო აფიშები.
„მნათობელი“ ვერა კუპრაშვილი.
I. საერთო წიგნის გამოსვლა. საერთო დახასიათება. II. 1903-1908. III. 1908-1913. IV. 1913-1918. V. 1918-1923. VI. 1923-1928. VII. 1928-1933. VIII. 1933-1938. IX. 1938-1943.

ზღვის მოტივები: პირველ წიგნში‚ მეორე წიგნში. ლირიკის ფილოსოფია. ზარნიშიანი წიგნი.
აკადემიკოსები: 1. კ. კეკელიძე‚ 2. ა. შანიძე‚ 3. შალვა ნუცუბიძე‚ 4. გ. ახვლედიანი‚ 5. დ. უზნაძე‚ 6. ს. ჯანაშია‚ 7. ბერძენიშვილი‚ 8. შარია‚ 9‚ ჩიქობავა‚ 10. ჩუბინიშვილი.