შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-576-9 - 1943 წლის შემდეგ


აკად. კ. კეკელიძე. სიტყვა წარმოთქმული გალაკტიონ  ტაბიძის საიუბილეო  საღამოზე სახ. ოპერის თეტარში, 1943 წ.