შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-573-10 - 1943 წელი


ქარი - 1916. 12 სტრიქონი. გვ. 66; ტბა ალპ. ზონაზე - 22 სტრიქ.; წარწერა წიგნზე ლესკო - 16 სტრიქ.; სადაც ალპებია‚ ველად (წერილი ბელადს) - 12 სტრ.; [ციაერადი - 12 სტრიქონი]; სანატ., 8 სტრიქონი; მგზავრის სიმღერა - 12 სტრიქონი; ფრაგმენტი - 6 სტრიქ.; ზღვა წყნარია ნამეტანი - 8 სტრიქ.; აღემატება ყოველგვარ ძალას - 6 სტრიქ.; ალპები - 8 სტრიქ.; ჩვენ დავინიშნოთ ეს ადგილი - 16 სტრიქ.; ალბად, იმიტომ - 4 სტრიქონი; ავტო-მოტო-ველო (ინდუსტრ.) - 8 სტრ.; უღრმესს‚ ურთულესს - 6 სტრიქონი.

*
1935-37.
[1. ეკონომიკური კრიზისის დროებითი შენელება. 2. იტალიის მიერ აბესინიის დაპყრობა. 3. გერმანია-იტალიის ინტერვენცია ესპანეთში. 4. იაპონიის შეჭრა ცენტ. ჩინეთში. 5. მეორე იმპერიალისტური ომის დასაწყისი].
[1] 111 გვერდი - იმ დღეს რომ იყო - 10 სტრიქ.; [2] 113 - ბარბიუსი კონგრესზე - 22 სტრიქ.; [3] 117 - ვეზუვი - 6 სტრიქ.; [4] 119 - უცველელათ საერთ. - 16 სტრიქ.; [5] 124 - ან. ფრ. კარგი - სტატია - 12 სტრ.; [6] 129 - ტირიფი - 12 სტრ.; [7] 130 - მოდის - 6 სტრ.; [8] 132 - პატარა პური - 20 სტრ.; [9] 134 - აგერ შემოდგ. - 8 სტრ.; [10] 137 - გოტიეს რომანიდან - 14 სტრ.; [11] 140 - მშვენიერი მახს. ბაღი - 12 სტრ.; [12] 142 - ხმოვანი კინო - 12 სტრ.; [13] 144 - რუსთ. პარიზში - 6 სტრ.; [14] 146 - პუშკ. პარიზში - 14 სტრ.; [15] 148 - მზადა ვარ მარ. - 3 სტრ.; [16] 149 - ვით მეომარმა -  3 სტრ.; [17] 150 - ვით პაპის პაპა - 6 სტრ.; 18 155 - ქალაქისაკენ - 36 სტრ.; 219.
19. სიკვდილი უმუშევრისა. 159 გვ. - 10 სტრ.; 20. ქუჩის მომღერალი. 363 - 3 სტრ.; 21. უბინაო დედა. 364 - 4 სტრ.; 22. მისტერია წვიმაში - 22 სტრ.; 23. საღამო ესპ. კაფეს - 168 - 8.; 24. მონ-პარნასი. 170 - 8 სტრ.; 25. შუქი ღრუბელთა შორის - 174 - 10 სტრ.; 26. ბანანები. 174 - 6 სტრ.; 27. უცხოელ პოეტს. 184 - 6 სტრ.; 28. ჰეინეს სტ. გამო. 185 - 8 სტრ.; 29. მგელი და ცხვარი. 187 - 18 სტრ.; 30. აბესინელი ჯარისკაცი. 191 - 9 სტრ. ; 31. იბარური. 193 - 6 სტრ.; 32. გზა ბარსელონის და ვალენსიის. 195 - 9 სტრ.; 33. გვადალკვივირი. 177 - 9 სტრ.; 34. Fabes dorsales. 149 - 8 სტრ.; 35. მეგონა იუნგფრაუ. 203 - 3 სტრ.; 36. გეტყვი. 224 - 6 სტრ.; 37. მონბლანი. 205 - 4 სტრ.; 38. სადღაც დარჩა შორს. 205 - 16 სტრ.; 173.
39. ორი ძალა. 213 - 6 სტრ.; 40. შენ აღარ ხარ. 215 - 6 სტრ.; 41. დემონსტ. ომის წინ. - 8 სტრ.; 42. უცხოეთი გზიდან გზაზე - 218 - 12 სტრ.; 43. თვითმფრინავით. 220 - 4 სტრ.; 44. ძირს მუქთახორა. 221 - 12 სტრ.; 45. აშკარა მხეცი (223) - 6 სტრ.; 46. ევროპის უფერ. დღე (225) - 8 სტრ.; 47. ესპანეთის გმირი - 4 (230); 48. ვით ხეს ფოთლები - 3 (232); 49. ბაღთან ძეგლია - 10 (233); 50. რა მშვ. და კარგი -  4 (235); 51. ორი [მილიარდი] - 6 (236); 52. ნიცცა - 8 (237); 53. დუმილი ფარავს - 3 (238); 54. ლანკაშირში  -12 (239); 55. მე მახსოვს მუშა - 16 (241). 56. უროებს, გრდემლებს - 16 (244); 57. [მისი ბუნება] - 22 (247); 58. კრიზ. თავის დაღწ. - 10 (250); 59. პოეტი ვინაც - 6 (253); 60. ოქრო - 30 (255); 61. ევრ. დიპლომ. 4 (258) - 218.
(259) 62. ღრუბელი ამაოების - 8 სტრ.; (266) 63. შენ გამოშორდი - 6 სტრ.; (262) 64. [და მაშინ, როცა - 18 სტრ.].

რომელ წელს ეკუთვნის ლექსი „დღევანდელი დღის თვალი და ფიქრი?“ 20 სტრიქონი. გვ. 8.
1937. რომ შენ ატარებ ლენინის ორდენს. 16 სტრიქ.
12 გვ. 1936 - მთებში. 48 სტრიქონი.
გვ. 17. 1939 - „გორი“ - 192 სტრიქონი.

1938.
1. ჩემი სიმღერა - 16 სტრ.; დღევანდელი დღის - 2 სტრ.; 2. მთვარის ნაამბ.- 8 სტრ.; 3. საბჭოთა ხალხი - 8 სტრ.; [4. ფერი მზესა და ქ.]; 5. პოეზიის ინტეგრ. - 14 სტრ.; 6. სამშობლოს - 6; 7. შრომა და მოსვ. - 12 სტრ.; 8. გამხიარ. ბუხ. - 10 სტრ.; 9. ახალი მეკვლე - 8 სტრ.; 10. აწმყოს დიდება დიდი - 12 სტრ.; 11. ნიავი ის - 12 სტრ.; 12. ფერად-ფერადი - 8 სტრ.; 12-а. მთაგორების ზემო - 8 სტრ.; 14. ოკტ. გემი - 12 სტრ.; 15. კაკლის ხე - 14 სტრ.; 16. ახალგაზრდობა - 18. 160.
წყალტუბოდან ქუთაისში. 1936 - 8 სტრიქ.; სადღაც ყინულზე (რომელი წელი?) - 12 სტრ.; ჩანგო - 9 სტრიქ.; შეჯიბრება - 8 სტრ.
დასასრული - პარიზით. 61 გვ.