შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-479-3 - 1943 წელი


31. VIII. 43 წ.
1. ჟღენტი - გუშინდელი ამბავი. პაიოკის საკითხი 12 საათზე.
2. მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმში: ავიღოთ ოპერის თეატრი - სჯობია შაბათ საღამო, 2 ოკტომბერი. ოპერის თეატრი.
3. ლიტფონდის ფოტო.
4. ლიტფონდი (მასალები).
[5. ძაგნიძესთან (ფოტო)].
6. პურის ბარათი და მასთან დამოკიდებული სხვა საკითხები.
7. პური.
8. პლაკატები (საბლიტგამი).
9. პოტებნია.
10. რას შვება ქსენია (მბეჭდავი ქალი).
11. რას შვება ქეთო ნაკაშიძე?
12. პირის გაპარსვა, და სხვ. და სხვ.
„ნარკომტორგი“. Во славу!