შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-154 - 1943 წელი


3-66-60 - ოთარ ეგაძე. 3-20-49 - ჟღენტი ბესო. 3-19-94 - საბლიტგამი. 3-54-45 - ლავრ. ძაგნიძე.

*
- დასწერეთ რამე, აი, ამ ბაზარზე: სიმპლიციზმიც გაურიეთ. იცით, რაა სიმპლიციზმი? მთელი მიმდინარეობაა გერმანიაში. ეს უბრალოებაა. ლირიკა შიგ არ არის, ე. ი. არის, მაგრამ ის, რასაც განიცდის - ვნახე ბაზარი: ჰკიდია კიტრები, მწვანილი, ყველი და სხვ.

*
Жиров нет. Хлебная, картофельная и сахарная есть.
Кацитадзе. Наркомторг. Георгадзе - 56-25.
1 гр. Получ. 5 <чел.>. 3-02-07.

ბარნოვის ქ. №50. ილია იოსების ძე ბახტაძე.
Занис - ვარდისუბნის ქ. №4. შალვა (საქდესი). 13-67. 12-63.
ხატიაშვილი - 3-65-41.
12 აგვისტო - ცაგარელი გულწრფელად მილოცავს მომავალ წიგნს, საღამოს და გამოფენას.
შალვა ითანამშრომლებს.

*
Топлен. масло – 3 к. Растительное масло – 3 к. Сахар – 3 к. Мед – 3 к. Варенье – 4 к. ქიშმიში – 3 к. Рис – 5 к. Мука – 10 к. Консерв. – 3 б. Сыр туш. – 2-3 к. Ман. к. – 5 к. Туалетн. – 3 к.

- უდარდელი ეხლა ჩიტიც კი არ არის...
[34 = 75 - სასადილო].

12 აგვისტო - Кто-то звал… (იოსელიანი, ნადირაძე - მე). საზიზღროება.

Сихарулидзе. <Кош…>. Главбумага. ფორმატისათვის.

- გრიშაშვილი ცოტა გახუნებულა, რაღაც უკან-უკან წასულა. იშკილიდან ჩამოვარდნილა, რაღა.

- ქართველი ქალის თმების დაწვნა - „ვით ჩუქურთმები ქაშუეთისა“.

შველიძე. კომპოზიტორების კრებაზე - 13 აგვ.

*
Тел. 71-45.
„Утверждаю“. Замнакомтор. Союза ССР – Яговкин. 12 июля 1943.
Предельные нормы отпуска – продовольственных товаров по лимиту на 500 р. для деятелей науки, искусства и литературы:
1. Жиры животные и раст. - 3 к. 2. Яицо – 20 ш. 3. Мясо и мясопрод. – 4 к. 4. Консервы разные – 3 б. 5. Колбаса и колб. изделья – 2 к. 6. Рыба и рыбопрод. – 3 к. 7. Сахар – 2 к. 8. Молоко и мол. пр. – 4 к. 9. Кондит. изд. – 2 к. 10. Мука – 4 к. 11. Крупа и макар. изделья – 3 к. 12. Чай – 100 гр. 13. Мыло хозяйств. – 2 к. 14. Мыло туалет. – 2 к. 15. Хлеб и хлебобулочные изд. – 6 к. 16. Картофель – 25 к. 17. Овощи – 7 к. 18. Винно-водочные изделия – 5 б. 19. Папиросы – 500 ш.
Примечание:
1. Общая стоимость всех отпущенных [продуктов] товаров как нормированных, так и ненормированных не должна превышать установленного лимита за исключением винно-водочных и табачных изделий, которые в лимит не включаются.
2. При отсутствии отдельных нормированных товаров разрешается производить замену по установленным коэфициентам замены.
3. Покупателю предостовляется право получения не выше указанных норм.
4. Покупателю разрешается в пределах его денежного лимита и указанных выше норм производить покупку товаров по его выбору.
Начальник Главгастронома – Бессарабов
Верно: (подпись)
10/VIII-43
Копия верна: (подпись)

*
11 კოლბასი. 100 шт. печени. ქიფილი 4 კილო. 200 гр. ორი ჩაი. სამი კონსერვი თევზი. ოთხი კონსერვი ხორცი. ყველი - 3 კილო. შაქარი - 2 კილო. ქიშმიში. ბრინჯი - 2 კ. ბურღული. საპონი საოჯ. - 2 ც. საპონი ტუალ. - 2. Масло растит. - 1 бут. Мясо. Масло. Изюм. Салат.

*
შარია. ირ. აბაშიძე - ასე... ლეო ქიაჩელი... ბ. ჟღენტი... ი. მოსაშვილი. რ. გვეტაძე - უნდაო. ს. ეული - კიო. შ. რადიანი. შ. დადიანი. ს. ჩიქოვანი.
ბესო. რადიონ.
Чернишков С. Вардисубанская №4.

*
მაიმედე! ედემი ამ
           სანაყ ყანას:
იმან ნამი
ამ ჟამათ - თამაშმა.

* * *
მაიმედე! ედემი ამ
          სანახ ხანას.
მაიმედე! ედემი ამ
          სანან ნანას!
მაიმედე! ედემი ამ
          სანაყ ყანას.

*
მაიმედე! ედემი ამ
სანაყ ყანას..
სანან ნანას.

*
მაიმედე!
ედემი ამ
სანახ ხანას.
სალახანას.

მანას. სანატრ რტანას.

*
საინტერესოა გამოკვლ. ორჯერ. სანამდე იყოს ასე?

*
Морской лазар. Тамара Ивановна Церетели. მეზღვაურები. გიჟი.

„ჩვენი თაობა“. დეისაძის წერილი. მოტივები მსოფლიო ომის მოტივებიდან.

*
ცეკავშირი. ოთახი 19. III სართული. კადრების განყ. შუშანა მგალობლიშვილი.

*
Боец РККА. <…> Краснор. Зак. Среда, 25 августа, 1943. №204. 7536.
Галактион Табидзе. Родной Харьков. Пер. Бориса Серебрякова (წინ ვინიეტკა).

აკაკი წერეთელი. 422 ლექსი. 750 გვერდი.

* * *
აღმასკომის თავმჯდომარე,
ჩახნაშვილო პაშაო,
წისქვილი უწყლოდ მომეცი,
ვაშა, ბიჭო, ვაშაო.
ა. შანშიაშვილი
1925

*


Кавжарадзе – для <...>.

Выдается шоколад по пропуску, тал. №2.
Консервы мясные - 338 гр., пропуск №4, по одной банке за август мес.
А также – по две банки тем, которые не получили мяса в июле на проп. №30.

ილ. აღლაძე. ბროსსეს ქ. №11.
- კაცო, ხის ხელები აქვს... იმ დღეს ისე ყლაპავდა ღვინოსა...

დააიმედე. ედემი ომ, მა. ამ მოიმედე . მაიმედე. მაიმედე! ედემი ამ... მიიიმედე.

1943