შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-497-14 - 1942 წელი


გვაქვს ერთი ყოვლად  უშნო გაზეთი. გაზეთი კი არა, რაღაც გაუგებრობა.
ამოღებულ იქნება ომის წინასწარი მზადება.
საუბარი ლირიკის შესახებ.
174 - ომის დაწყება. 194 - მატარებელი როდის.

*
При страстном желании можно добиться всего, можно преодалеть все.
Сталин

[მგზნებარე, გატაცებული, აღზნებული].
„მგზნებარე, თავდავიწყებამდე მისული გულისთქმითა და სურვილით შესაძლებელია, მიაღწიო [ყოველს] ყველაფერს, შესაძლებელია, დაძლეულ იქნას ყოველივე“.
ი. სტალინი

*
Тов. Бебутов.
Большое спасибо. Стихотворение отпечатано великолепно. Есть – т. н. декорум. Мне звонили, всем нравятся.

*
Зиги.
1827. 1927. 37. 1942.
150 лет со д. 115 лет со дня рождения.

უნდა მოშორდეს - დაიწყება აქედან.
ხმით დაიმღეროთ.
ზარის მსგავსი.
ასე ფიქრობდა, როცა მთაში...
[უკანასკნელად ემზადებოდა]. [მთა].
7.000. 35.000 рублей.
შუბითიძე მამუკა.
გეგმა.