შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-614-30 - 1940-იანი წლები


1. Наверное, есть люди, которые переводят классиков. Надо разыскать их.
2. Первые шаги имеют огромное значение, поэтому надо постаратся не допустить ошибок с самого начала! (Зря не связывается с людьми).
3. Установить связь – с Анной Караваевой, с Понферовой с Эренбургом, Всволод Ивановым, с Сергеем Городецким, с Эрмиловым, с Тихоновым, с Пастернаком, с Фадеевым, с Сильвановым. С 30 поэтами по 500 строк.
საუბარი ლირიკის შესახებ. „აკაკი წერეთელი“ თან უნდა წავიღო. „სვანეთი“, ორნამენტი.

*
1. ერთი მეთოდთაგანი ასეთი უნდა იყოს: მიმაგრება ცალკეულ გამოცემასთან: „Литературная Газета“, „Огонек“, „Октябрь“, „Новый Мир“, „Знамя“-ს რედაქციებთან, რომლებიც გამოყოფენ მთარგმნელებს.
П. Пеньковский. „Крокодил“ и детские журналы.
საბავშო ჟურნალების პოეტებს უფრო მეტი ემოციონალობა და უბრალოება ახასიათებთ, „კროკოდილს“ კი , კონკრეტიულობა.
2. Бюро переводчиков.
3. Не разбрасываться.

Военно-грузинская дорога. Тамара. Демон. Мцири. Казбек. Геракл. Дарьял. Амирани.
სამი პაльма.