შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-523-11 - 1940 წლის შემდეგ


Galaktion Tabidze. Paris. 1935 annes.
ვალერიან გაფრინდაშვილი.
Nacional.
Balerianus Maximus. Maximus.
Galaktion Tabidze. Paris. 1935 annes.
Galaktion Tabidze. Paris. 1940.
Maximus.
ფერრო. ფერო.
Charles Bodeleairs.
Internasionalle.
Galaktion Tabidze. Paris. 1940 annes.
[გრ. რობაქიძე, ტ. ტაბიძე, პ. იაშვილი], ვ. გაფრინდაშვილი, [კ. ნადირაძე, ს. ცირეკიძე], ს. კლდიაშვილი, რ. გვეტაძე, შ. აფხაიძე, [შ. კარმელი, ალი არსენიშვილი], გ. ლეონიძე.
День кончины одного из голуборожцев – Колау Надирадзе