შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-431 - 1940-იანი წლები


1. ყველას რაიმე აქვს სახსოვარი.
2. „პოეზია - უპირველეს ყოვლისა“.
3. „[სამი] ორ ზღვას შუა ძველისძველად
საომარი იყო ლელო.
ის გადარჩა და სახელად
ეწოდება საქართველო“.
4. მიყვარს მარად ჰანგზევსური ის გურია და სვანეთი,
თუში, ფშავი და ხევსური, აჭარა და თრიალეთი,
აღმოსავლეთ-დასავლეთის გზა მიხვეულ-მოხვეული,
იავნანა მეგრელ დედის, აფხაზური, მოხევური!
ლაზთა რბევა. სისხლის ტბორით შეღებილი ქართლ-კახეთი,
რაჭა-ლეჩხუმია შორით, ახლო მესხეთ-ჯავახეთი.
ასწით კავკასიის ქედი, ეს ამერი და იმერი.
მისი ხელი ხმალს იკარ და მისი მრავალ-ჟამიერი.

კონსერვატორია...

*
300 არაგველი. 900 აკადემიკოსი. 30 ადგილი.

1. Институт Маркса-Энгельса-Ленина. 2. Государственный университет. 3. Киностудия Тбилисская. 4. Мезуй Грузии. 5. Академия Художеств. 6. Госбанк. 7. Комбанк. 8. Промбанк. 9. Сельхозбанк. 10. Торгбанк. 11. Библиотека им. Джапаридзе. 12. Публичная марка. 13. Газ. „Заря Востока“. 14. ...„კომუნისტი“. 15. „Литературули Сакартвело“. 16. „Молодой Сталинец“. 17. „Норчи Ленинели“. 18. „Сахалхо Ганатлеба“. 19. „Советикан Врацан“. 20. Картинная Галлерея. 21. ГАПУ. 22. Литературный Музей. 23. Наркомздрав. 24. Наркомзем. 25. Наркомлегпром. 26. Наркомпищепром. 27. Наркомхоз. 28. Наркомюет.

О талантливых и бездарных

Легко талантливым,
Таким как Галактион.
Но есть поэты в Грузии
Счастливее, чем он.

„Легко талантливым,
Бездарним - легче вдвое.
Талант возьмет своё,
бездарность - и чужое“.