შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-428 - 1940 წელი


კავკასიონის ქარი.

9 დეკემბერი.
კოკონამ სამ დღეში (7, 8, 9 დეკ.) მანქანაზე გადასწერა ჩემი პოემის 3.152 სტრიქონი. დღეში - დაახლოებით 1.000 სტრიქონზე მეტი.. თუ ძალიან არ დავაჩქარეთ, პოემა 15-სთვის ვერ მოესწრება. დაბეჭდილია 118 გვ.

აბაშელი - 3-22-85. საბლიტგამი - 3-19-94. მანასე - 3-69-69. აბაშიძე ირ. იამანიძე გიორგი - 21-41.

*
საქმეს ეშველება მხოლოდ ასე:
1. რაც კარგად გადაწერილი ლექსებია - დაურიგდეს სხვა მემანქანეებსაც. ასე: 2.000 სტრიქონი ომის.
სულ ახალ თავიდან ე. ი. იანიჩარის ავადმყოფობიდან ფინეთის ფრონტამდე არის 2.303 სტრიქონი. დაახლ. 3.000 - 5.303. ომიანად - 7.303.
ჩინეთის ფრონტიდან დასასრულამდე - 2.864+7.303=10.167.
დიდი წიგნი - 720.

*
10 დეკემბერი.
კოკონამ დღეს დაბეჭდა კიდევ პოემის 1212 სტრიქ. მაშასადამე, არის: სულ - 4.364 სტრ.
(ასეთნაირი ტემპებით 14 დეკემბ. გვექნება ცხრა ათასამდე სტრიქონი).
მაშასადამე, დაბეჭდილია - 156 გვ.
მაგრამ...
9 დეკემბერს ავად გავხდი საღამოთი გრიპით - და დღეს - 16 დეკემბერს ავდექი საწოლიდან.
კოკონასაც იმ დღეს გაუხდა ბავში ავად გრიპით და დღესაც ავადაა.

17 დეკემბერი.
კიდევ დაბეჭდა კოკონამ საღამოთი 696 სტრ. + 4364 = 5360.630 стр.

18 დეკემბერს: 5996. 19 დეკემბერს: 1.008.
სულ არის: 5996 + 1008 = 7004.
20 დეკემბერს დაიბეჭდა: 1822 + 7004 = 8.826.
21 დეკემბ. 8826 + 1658 = 10.484.
კოკონას აქვს ჩემი შოთა რუსთაველის სურათი „აბრეშუმზე“.
რატის დღიური იწყება 140 გვ., თავდება - 150 გვ., გრძელდება - 185 გვ.-დან 306 გვერდით.
ბობოხიძე - 56-66.