შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-503-8 - 1939 წელი


კონსერვატორიის დარბაზისთვის - ბედ დავუტოვე 200 მანეთი. საღამო კი არ შემდგარა (იანვარი, 1939. როგორ იქნება საქმე?).