შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-489-16 - 1939 წელი


20/VII-39.
1. გადმოტანილ იქნას უნდა სხვა ადგილას.
2. ერთი ნამცეცა ქუჩაა.
3. არ არის ქვაფენილი.
4. არ არის  ერთი ორსართულიანი სახლიც კი.
5. მაშინ პირადი მტრები იყვნენ: ეს იყო [სახკომ.] ც.ა.კ-ის დადგენილება, უნდა აერჩიათ ერთი საუკეთესო ქუჩა. მაშინ აქ მუშაობდა პროფ. ალიოშა წერეთელი, რატომღაც მან უკეთესი ადგილი ვერ ამოარჩია. რაც უნდა იყოს,  რესპუბლიკის პირველი სახალხო პოეტი ვარ. რაც უნდა იყოს და სხვ...

Кто у телеф. Говорите ж, сообщ.