შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-470-9 - 1939-1945 წლები


1. შორეული ქალის ეშხი
[მოვა, მაგრამ როდის?]
[შორეული ქალის ეშხი],
ყვავილებია. [ჰეი], (ჰეი).
...................................
ყვავილები ქარში.

18 слог.

2. შორეული ქალის ეშხი
[მოვა, მაგრამ როდის?]
[მოვა, მაგრამ როდის?]
შორეული ქალის ეშხი
ქალის ეშხია...

3. შორეული ქალის ეშხი
[მოვა, მაგრამ როდის?]
[მოვა, მაგრამ როდის?]
შორეული ქალის ეშხი,
შორეული ქალის ეშხს.

*
ახლოა დრო.
ახლოვდება დრო.
წინ.
ვერ შეგვაშინებთ.
ციხე, ბორკილი.
წინ, პროლეტარებო გერმანიის.
ახლოა დრო გერმანიის იმპერიაში ფაშიზმის დამხობის,
ახლოვდება გადამჭრელი ბარიკადული ბრძოლები, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ გადასჭრის საკითხს გერმანიის გასაბჭოებისას.
მაშ, გაუმარჯოს ძალების შეკრებას ძლიერი გადამჭრელი იერიშებისათვის კაპიტალიზმის წინააღმდეგ.
[ფაშიზმის ეს გამარჯვება].
ერთი კიდევ ასეთი გამარჯვება და თქვენ დაღუპული ხართ.
ეს თქვენი გამარჯვება არის თქვენი დაღუპვა.
უკანასკნელი თქვენი გამარჯვება...
მეტი არ შეგწევთ ძალა.
ვერ შეგვაშინებს.
მოგროვდით, მოგროვდით.
მათ დაანგრიეს, დაარბიეს პროლეტარიატი.
საბჭოთა ხელისუფლების დასაფუძნებლად.
ვემზადოთ, ვემზადოთ ბარიკადებისათვის, გადამწყვეტ ბრძოლებისთვის.
გაუმარჯოს გასაბჭოებულ გერმანიას.
[Сдрейф].