შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-615-21 - 1936 წელი


1. ლიტ. მასალების განხილვა: 1. წითელ არმიელი, 2. ლიტგაზეთი, 3. 15 წლისთავი წითელარმიელთა. მე მგონია, უნდა გავაძლიეროთ.
18 - ინტერ. სამხედრო შკოლა. 19 - ბლუაშ.
1. მწერალთა მიმაგრება ლეგიონებზე (მიხ. ჩიქოვანის წინადადება შექმნას...). კულტ. 15 იანვარს.
ადამია. ადამი.
შერჩეულ იქნას კოლეგია.
სამხედრო.