შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-556-10 - 1936 წლამდე


საკავშიროეთს
1. საბჭოთა კავშირში არ არის არც ერთი უმუშევარი მრავალ ახალ წარმოებათა გახსნით და ძველების გაფართოებით.
2. 22 აპრილი (კალენდარი) ლენინის დაბადების დღე.
3. ხუთწლედის ნაყოფი: ა. მაგნიტოგორსკი, რომლის ბადალიც ძალოვნების მხრით მთელ მსოფლიოში არ იპოება. პირვ. ხანებში 2 ნახ. მილიონი ტონა თუჯი, შემდეგში 4 მილ. ბ. ამუშავებს  კუზნეცკის მეტალურგიის ბუმბერაზი 1.100000 ტონა თუჯს. გ. ხარკოვის სამანქანო ქარხანა (50.000 ტრ. ყ. წ.). დ. ციმბირის კომბაინმშენი. ე. ურალის მანქანათმშენი, ურალის სპილენძის ქარხანა, ლენინგრადის ალიუმინის ქარხანა, ნიჟნი-ნოვგოროდის ავტომობილების ქარხანა. ვ. ბერიოზნიკოვის ქიმიური კომბინატი (30.000 ტონა ქიმიური სასუქი).
4. 1923 წ. 6 ივლისს საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირის შექმნა - თავისუფალ ერების თავისუფალი კავშირის საფუძველზე, როგორც „საბჭოთა ნაციონალური რესპუბლიკების ფედერაცია“.

*
ფეხს. - 22 მ. + Блуз - 8 р. 50. + Рубаха - 6 р. 50 = 37 р.
70 - 37 = 33 руб. чусты, платье  кашмировое, платье ситцевое.