შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-534-1 - 1936 წელი


1-7. [...]
8. Установление сроков для переводчиков.
9. Содержание „Эпохи“.
Подстрочник этот сдел.

ხელოვანთა სასახლეში:
1. მიქელ პატარიძეს - პეტრენკოს შესახებ, დედის მოსაწყობად სადმე.
2. ბესო ჟღენტი - ვინ, სად, როგორ, როდის მართავს საიუბილეო საღამოს?
3. რუსულ სექციას - ვინ არის ხელმძღვანელი? შეიძლება თუ არა საღამოს მოწყობა?
4. „Смотри в об.“ რა ხდება ხელოვნების სასახლეში.
5. ხელშეკრულება პეტროგრადს.
6. ვანო ცქიტიშვილი.