შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-498-7 - 1936 წელი


1. Илья Эренбург - Париж. 2. Мальро - „Гюго - Артист“. 3. სტოდიელები. 4.  Тацит - История Рима. 5. Готье „Емали и Камеи“. 6. Ш. Бодлер „Цветы Зла“. 7. სვინაქსარი. 8. Ленин. 9. Пушкин. 10. „ვეფხის ტყაოსანი“. 11. Федр. Басни. 12. Брюсов. Опыты. 13. Освальд Шпенглер „Философия Лирики“. 14. Шопенгауер: „О писательстве и слоге“. 15. მუსიკალური ტაბაკ. 16. რემინგტონი. 17. ფოტოაპარატი. 18. ედგარ პო. 19. პორტსიგარი. 20. მუნდშტუკი. 21. პუშკინის მედალი. 22. История Гражд. войны. 23. პარიზის საწერი რვეული. 24. „გალაკტიონი“. 25. მარის წიგნი ქართული ენის შესახებ. 26. ყარამანიანი. 27. Илья Эренбург „Не переводя дыхания“. 28. Ariosto „L’orlando furioso“. 29. Бунин „Стихи“. 30. Бюхер „Работа и ритм“. 31. Гольдони „Мемуары“. 32. Маяковский „Стихотв.“. 33. Оскар Уайлд - „Сочинения“. 34. „Радуга“ (Пушкинск. дом.). 35. ჩემი წიგნები. 36. ჩემი ჟურნალი. 37. ლენინგრადელების ადრესი. 38. Эгзарх Евсевий „Поучения“. 39. პარიზის ბლოკნოტი. 40. კოლმ. წერილი მოსკოვიდან.

Paris. 1935. 1936.
1936. Golaet. Paris.
Galaction Tabidze.
როგორი ამინდი იქნება 5 ივლისს?

*
1. ბობოხიძე, 2. ლორთქიფანიძე, 3. ქუჩიშვილი.

35892 - მოსაშვილი. 34293 - <ილიზია>.
ნაღებაშვილი ვერა.
[3-62-94 - ლორთქიფანიძე. 3-31-39 - ქუჩიშვილი]. [Такого телефона нет].
3-52-76 - კ. ბობოხ.; 3-42-93 - „მნათობი!“ тел.
როგორ ხარ ჯანზე. რას აკეთებ...