შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-473-1 - 1936 წლის შემდეგ


М. Ю. Лермонтов, Избранные произведения.
Ред. Эйхенбаум, ЦК ВЛСКМ, 1936, Москва-Ленинград.
1. ლერმონტოვი ნაბადით; 2. Воспоминание о Кавказе. Рис. Лерм. 68 стр.; 3. Тифлис. Рис. Гагарина; 4. Стоянка полка на Кавк. Гагарин. 50; 5. Черкес; 6. Слуга Лермонтова. 62. Гагарин; 7. Черкес. 73; 8. Демон у монастыря. Врубель. 80; 9. Улица бань в Тифлисе. Гаг. 112; 10. Спуск с горы. Гагарин. 112; 11. Казбек. Гагарина. 118; 12. Женский портрет. Гагар. 124; 13. Кавказская девушка. Гагар. 127; 14. Имбяш – Бей. Врубеля; 15. Грузинка. Гагарин. 129; 16. Кавк. типы. Гагар. 134; 17. Чеченец и Черкешанки. 141; 18. Имеретин. Рис. Гагарина. 143; 19. Рис. Серова: Спящая Тамара. 144; 20. Рис. Врубеля: Демон. 150; 21. Автограф чернового наброска „Россия и Грузия“. 166 стр.; 22. Тамара в гробу. Врубель. 176; 23. Владикавказ. Рис. Гагарина – 212; 24. Военно-грузинск. дор. 240.
Дары Терека. Тучки небесные.

*
პატივცემულო მოსე.
[ვწუხვარ, რომ] [მე მოულოდნელად...].
78-79.