შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-21 - 1930 წელი


დაჩუმებული. საოცარი - ის გაფიცულიც არის [საშიში] საშუში.
გაფიცვისაკენ იწევს საერთოდ.
ჯაშუში.
გაერთოთ.

როგორი. მოგებას. გოგორი. ბოგემას.
მიღება. ტრესტები. შეიღება. შეეზრდები.
გაზარდა. დაივსო. დაზარდა. „ტაიმსი“.
ოლარი. დინგი. დოლლარი. სტერლინგი.
ტირაჟი. პრესსა. წკირაში. კვნესა.
ქარება. სახლში. აუარება. უელსის ნახშირს.
ბირჟა. ასეთი. პირშავი. გაზეთი.
უდრის. უფროსი. პუდრის. სასაუბროსი.
პარიზიდან. რა ჰქვია. მიიზიდა. გამოარკვია.
ვარდებით. მიცემა. შეფარდებით. სიმტკიცემა.
ჩანგებით. მოება. ფრანგები. უთანხმოება.
ობობა. მთავრობა. გადეღობება. მძლავრობა.
იბადება. ლიგა. წინადადება. შიგადაშიგა.
შესახებ. მიგება. შესძახებ. მოწესრიგება.
ობიანი. ვედრება. მშვიდობიანი. გადათეთრება.
ჩემფერი. ნათებით. დეკემბერი. პლაკატებით.
სადგური. კავშირი. ნავთქური. ნავში.
დავანება. წყალთა. აღფრთოვანება. დაღალდა.
ტივები. ნანახმა. დირეკტივები. თანახმა.
ჭორებით. წყაროებს. მოშორებით. უანგაროებს.
შეელია. ამბაგით. ჯეელია. ლამბაქით.
დედანი. დასუსხა. ქედანი. უპასუხა.
პირველი. გაყოფა. მოუპირველი. ამაყობა.
ნიადაგი. წაგება. ბადაგი. ქანდაკება.
აცალა. ღვარებად. გამოაცალა. მღელვარება.
მწერნი. იტალია. კონცერნი. კაპიტალია.
ამერიკა. ჩაგდება. ამოერეკა. გადააკვდება.
ფიქრები. ნებიერი. ფეიქრები. ჩვეულებრივი.
მონიოს. თავრიზი. იქონიოს. უმთავრესი.
დრონი. მიზანი. ლონდონი. გულთმისანი.
უშავებს. აზრები. აამუშავებს. იბასრება.
ბერლენი. მოდელი. ვერლენი. ნოვღოროდელი.
თოვითა. კაცია. ჩამოვიდა. დელეგაცია.
გაცხარდა. კომისია. განაცხადა. შემომისია.
წაიღებს. სოფელს. მიაღებს. ყოფილს.
ნერგია. ფერია. ენერგია. იმპერია.
დაბოლოს. მკვეხარა. გადააბოლოს. მოეხარა.
კანვა. ასეთს. 9 იანვარი. ხასიათს.
არამი. სძინავთ. ჭირ-ვარამი. მოწინავე.
წამები. მუშები. განაწამები. შუშები.
ხელაღებით. ბალი. ბაირაღებით. ინტერნაციონალი.

                                                                                                 *

ძველიო.
თითო-თი-თო.
ევროპაააა.
1.0500 x 3 = 3.151.
შემდეგი იქნება.
(შემდეგი იქნება). 1.600 стр. 16 стр.
საკუთრება. კერძო. [კერძო საკუთრება].
Никто не сердит здесь.
[ოლია ოკუჯავა. ოლია ოკუჯავა]. Крым.
С интернационалом воспрянет род людской.
Врасплох. Застает.
ტომი I.