შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-11 - 1930 წელი


                                        ვჭედოთ! გამოვჭედთ

[ვჭედოთ!] გვინდა - ავაშენოთ დიდი სამრეწველო ქალაქები.
[ვჭედოთ!] გვინდა - ვაშენოთ ქარხნები და ფაბრიკები.
[ვჭედოთ!] გვინდა - ელექტრონის ძალა.
[ვჭედოთ!] გვინდა - ტრამვაები, ავტომობილები, ჰაეროპლანები.
გვინდა - მუშებისთვის კარგად მოწყობილი ბინები.
გვინდა - მეცნიერებისა და ტეხნიკის ყველა მიღწევები.
გვინდა - მუშათა ახალშენები.
გვინდა - წყალსადენი.
გვინდა - განათება.
გვინდა - ახალი მანქანები.
გვინდა - ლითონი.
გვინდა - მარცვალი.
გვინდა - ქიმიზაცია.

                                                                                     *

ჩვენიაააა.
გვინდა ვაშენოთ სამრეწველო ქალაქებია.
გვინდა ვაშენოთ.
გვინდა - ქალაქები.
გვინდა - სამრეწველო.
ბამბა.
ვაშენოთ სამრეწველო ქალაქები.
ვაშენოთ სამრეწველო ქალაქები!!!!

[ვიცი] გამდიდრებით.
ცოლი კი?
თქვენ დიდი ამბების მომსწრე შეიქნებით.
უზომო სიმდიდრეს შეიძენთ.
იცოცხლებთ 105 წელიწადს.
დაწინაურდებით.
მოიგებთ.

წიგნი, თეატრი, პენსია, რომელიმე ადგილი.
უზარმაზარი.