შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-628-11 - 1930 წელი


პ. ჩხიკვაძე.

თქვენ მოწვეული ხართ იმიტომ, რომ გავაგრძელოთ იგივე ხაზი, რომე­ლიც იყო წინად თქვენ მიერ დაწყებული. თქვენი წერილიც იყო. 10 წელი გადის. მე მგონია, დროა ფედერაციის გადახალისებისათვის.
(წაიკითხა სია).
- აქ არის რობაქიძე, ჭუმბაძე.
- აქ არ არის მთელი რიგი თანამგზავრების, ეს არ არის მიმდინარეობა. რა თქმა უნდა, თანამგზავრობა არ არის ჯგუფი, მაგრამ არის მიმდინარეობა, რო­­მელ­საც აქვს თავისი საკუთარი ლიტერატურული ფიზიონომია.
თუ ვინმე ფიქრობს, რომ „ცისფერი ყანწები“ არის ჯგუფი, ის ძალიან სცდე­ბა, ეს ჯგუფი, როგორც ლიტერატურული ჯგუფი უკვე დაიშალა, ასე რომ, მას არა­ვი­თა­რი უფლება არა აქვს გამოვიდეს აქ რაიმე ლიტერატურული ჯგუფის სა­ხელ­წო­დე­ბით.
ასე თუ ისე მებრძოლი ჟურნალი [მნათობიც] თანამგზავრობისა არის „მნა­თო­ბი“, რომელის მეტი თანამგზავრული ჟურნალი ჩვენ არა გვაქვს (ასეა თუ არა?). და თუ ეს ასეა, მე ვკითხულობ, არის თუ არა ამ ჟურნალის უმთავრესი, ძი­რითადი თა­ნამშრომელი საჭირო სამდივნოში? მე ვგულისხმობ არა მარტო ამ ჟურნალის ძი­რითად თანამშრომელზე, არამედ მთელი ქართული ერთი დიდი ლი­ტერატურული მიმ­დინარეობის ერთ-ერთ წარმომადგენელზე, რომელიც უნ­და იყოს სამდივნოში. მე გეკითხებით: მე ამ საკითხს ვსვამ. თუ ვინმე ფიქ­რობს, მაგალითად, რომ გა­ლაქტი­ონ ტაბიძე - ლიტერატურულად მარტოა, ის სა­შინლად სცდება. არა, მე არა ვარ, ამხანაგებო, არასდროს მარტო. მე ჩემს თავს ვგრძნობ - სხვებთან ერთად, სხვე­ბის წიგნებშიც.
ეხლა პრინციპზე. არ არის, ამხანაგებო, სწორი პრინციპი საქართველოში მხო­ლოდ ორი-სამი კაცის დაჯგუფებათა მიხედვით. ნუ თუ რომელიმე თქვენ­განს ეჭვი შეს­დის, რომ ჩემთვის არასოდეს არ ყოფილა, თუ ეს რაიმე პრი­ვი­ლე­გიას იძლევა, მე ეხლავე შემიძლია შევქნა ჯგუფი. მაგრამ თუ აქ კერ­ძო სიმ­პატიების და ან­ტი­პა­ტიე­ბის მიხედვით წყდება საკითხი, ან კიდევ სხვა, ლი­ტერატურული მახინაციები უდევს სარჩულად..
რომ მე არა მყავს ოფიციალური ჯგუფი, ეს არის საკითხთან ბიუროკრა­ტი­ული მიდ­გომა.
თუ ასე არ არის, იმედია, ამიხსნით.

1. ჯგუფური.
Блага нам, а пусть бориться Галактион.
მე უნდა გადავიტანო ყოველგვარი იერიშები მარჯვნიდან და მარცხნი­დან, აქ კი სხვე­ბი მოკალათდენ. ეს არ არის საკითხთან ამხანაგური მიდგომა. თუ ამხანაგურად მი­ვუდგებით ამ...
საკითხს უნდა მივუდგეთ ამხანაგურად და არა ბიუროკრატიულად. [მე ამ სა­კითხს ვუწოდებ ბიურ...].