შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-627-19 - 1930-იანი წლები


[უსიზმრო] სამარის ქვეშ მყოფთ,
რომელთაც არ იციან სიზმარი,
ტკბილათ სძინავთ.
დეე, სამარემ არ იცოდეს სიხარული,
მაგრამ იქ ხომ ყველა
მწუხარებას ბოლო ეღება.