შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-587-3 - 1930-იანი წლები


რჩეული რევოლიუციონური ლექსები:
1. რევ. იმიტომ ხდება რევოლიუცია - 56; 2. ახალგაზრდა ხარ, მბორგავი - 58; 3. ორატორი [შენს მოწოდებას] - 59. როცა უწყალოდ იღვრება სისხლი; 4. ჩვენ ყველა გვიყვარს - 70; 5. თუ ყურს უგდებდი ბარიკ. - 70; 6. იყო ნისლი - 72; 7. ინტერნაციონალი - 76; 8. მასსა არ გიყვარს? 0000; 9. ქარის პირდაპირ - 34; 10. როგორც ცხენ. ჯარი - 36; 11. ის დროება - 37; 12. რევოლიუცია - 10; 13. ეპოქა - 1600.

რეაქცია:
1. ო, განთიადო - 63. ეპ.; 2. მეტეხის იქით ცა ნათელია - 65; 3. დიდი ხანია მას შემდეგ - 78; 4. ეხლაც თვალწინ იგივე - 14; 5. ახალგაზრდა - 7; 6. შენს ხომალდზე - 8.

123 стихов.
იალქნიანი ხომალდი [გაემგზავრება] შორეულ მხარეს.