შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-556-8 - 1930-იანი წლები


ქარიშხალი.
ზაფხულის მხურვალე დღე იყო.
Пьеса. I действие.
მემარჯვენე წინ უსწრებს ყველას. წინ უსწრებს ყველას. წასულია თქვენი საქმე, ამხანაგო ნ.
პაციფიზმი. „ხალხი“?