შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-555-10 - 1930 წელი


ეპოქა. ეპოქის ტეხილები. ეპოქის ძახილი. რევოლიუციის ძახილი. გვ. 18. [რევოლვერი]. ეპოქის ძახილი.