შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-551-8 - 1930-იანი წლები


პროლ. მწერლთა სამდივნოში - შუამდგომლობა ცაკთან. მედკარტოჩკა.
ცეკაში - აღდგენა ან ერთდროული დახმარება.
1. გაზეთი. 2. 5 მაისი (დღე).