შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-502-3 - 1930-იანი წლები


„სალიტერატურო გაზეთი“ განაგრძობს. იგი ეხლაც ფაკტიურად „ყანწელები“-ს გაზეთია. 12-ჯერ არის განცხადებული ტიციან ტაბიძე.
ჩემი სახ.